Studerende skriver noter

Supervision

Konsulenterne yder gerne individuel pædagogisk supervision til undervisere. Det handler ofte om undervisningens tilrettelæggelse, øvelsesdesign eller evaluering, alt efter underviserens ønske.

Vi tilbyder at overvære undervisning og på den baggrund diskutere udviklingspotentialer med underviseren alene eller sammen med kolleger. Vi tilbyder også supervisionssamtaler, hvor vi fungerer som sparringspartnere og idéudviklere sammen med underviseren - for eksempel i planlægnings- eller evalueringsfasen. Supervisionen antager form efter formålet og underviserens ønsker-

Vi kan ikke tilbyde endegyldige svar på, hvordan den gode undervisning ser ud. Sammen kan vi undersøge muligheder og lægger planer for eksperimenter, der tager højde for individuel undervisningsstil og faglighed.

Skriv til en af konsulenterne, kig forbi eller skriv til os på pcs@samf.ku.dk