Pjecer og materialer fra PCS

Materialer

Film og videovejledninger

De pædagogiske konsulenter har i samarbejdet med SDU lavet 12 film-vejledninger i studieteknik for studiestartere. Derudover har konsulenterne også været involveret i række andre film om feedback, kollegasupervision og portofolio.

Feedbackrapport

Denne rapport belyser de psykologistuderende og økonomistuderendes opfattelser af feedback gennem en kvalitativ interviewundersøgelse.Den er blevet til i et samarbejde mellem de pædagogiske konsulenter, Institut for Psykologi og Økonomisk Institut i 2018.

Se rapporten her.

Pjecer

Pjecerne kan fås på tryk ved henvendelse til de pædagogiske konsulenter eller din samfundsvidenskabelige studievejledning. Nedenfor kan du finde dem som e-papers.

Akademisk studieteknik for studiestartere

Denne pjece er skrevet til samfundsvidenskabelige studiestartere og andre studerende med behov for grundlæggende råd om studieteknik. Pjecen kan frit kopieres, så længe der anføres tydelig kildehenvisning til "Københavns Universitet”, og at den ikke bliver anvendt til kommercielle formål.

Brug din specialevejleder

Denne pjece er udarbejdet i dialog med fakultetets studieledere og er godkendt af fakultetets dekan. Pjecen er således udtryk for fakultetets politik på vejledningsområdet, og fungerer som supplement til studieordningernes bestemmelser om specialet.

Byggesten i samfundsvidenskabelige opgaver

Der findes ikke en universel formel for, hvad en samfundsvidenskabelig opgave skal indeholde, men alligevel er der nogle elementer, der går igen i de fleste større opgaver. I dette hæfte præsenterer vi nogle byggesten, dvs. elementer, der indgår i typiske selvstændige, samfundsvidenskabelige opgaver, altså opgaver hvor du som skribent selv har indflydelse på, hvad opgaven skal indeholde.

Læsegrupper- Brug dine medstuderende

Denne pjece er skrevet til samfundsvidenskabelige studiestartere og andre studerende med behov for grundlæggende råd om studieteknik.

Skrivegrupper - Hvorfor og hvordan?

En skrivegruppe består af 3-6 skribenter med en fælles faglighed, der i en periode skriver på hver sin tekst, og mødes jævnligt til professionelle og effektive møder for at give feedback på hinandens ufærdige tekster.

Skriveproces - ved større opgaver

Formålet med denne pjece er at videregive erfaringer med den proces, der går forud for den printede opgave, til kommende opgaveskrivere.

Lær fra dig - Tips og tricks til undervisning

Samling af tips og tricks, råd og redskaber samt gode ideer til at gøre undervisningen så god, sjov og lærerig som muligt for såvel studerende som undervisere. Formålet med denne pjece er at give dig inspiration til din undervisning på en hurtig og nem måde.

Reflections and Teaching Experiences from the International Classrom

This booklet is the result of one an exploratory project 'Educational Practice in the International Classrom' based at the at the Centre for Internationalisation and Parallel Language Use and the Teaching and Learning Unit of Social Sciences.

Udvikling af egen undervisning

En kort guide for undervisere. Se pdf-filen her.

Undervisningsformer

Pædagogisk Center har samlet et lille udvalg af måder, man kan undervise sine studerende på.