Lærer laver tavleundervisning

Kursus i undervisningspædagogik

Studienævnet tilbyder i samarbejde med Pædagogisk Center Samfundsvidenskab et gratis introduktionskursus i anvendt pædagogik. Kurset henvender sig primært til studenterundervisere og  eksterne undervisereved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Men andre og mere erfarne målgrupper er også velkomne.

Alle kurser er åbne for deltagere fra alle fakultetets fem fag og varer fra kl. 9.15 – ca. 15.00 begge dage. Lokale oplyses ved tilmeldingsfristens udløb.

Kurserne afholdes af Pædagogisk Centers pædagogiske konsulenter.

De to kursusdage skal give deltagerne konkrete redskaber, fif og gode råd til at planlægge og gennemføre klasseundervisning ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Gennem øvelser, eksempler og diskussion vil vi komme ind på spørgsmål som:

  • Hvad kræves der af en god underviser?
  • Hvem er dine studerende?
  • Hvordan forbereder du dig bedst til undervisningen?
  • Hvilke virkemidler har du til rådighed?
  • Hvordan håndterer du svære situationer i undervisningen?
  • Hvordan skaber du en levende dialog i klassen? 

Som en del af kurset prøver alle deltagere at undervise i 10 minutter. De 10 minutters undervisning skal du have forberedt hjemmefra. Deltagere og undervisere på kurset agerer dine studerende, og deltager aktivt og konstruktivt. Du kan frit vælge at benytte fx powerpoint eller tavle. Det er vigtigt, at du har planlagt undervisningens form, så ”de studerende” bliver aktiveret, interagerer med hinanden eller stoffet. Det, du vælger at undervise i skal være en faglig pointe fx en introduktion til en teori eller model, gerne en del af dit kommende undervisningsforløb

De 10 minutters undervisning følges op med konstruktiv respons fra underviser og de øvrige deltagere på holdet.

Næste kurser afholdes

August 2020: d.10-11, d.13-14, d.17-18 (engelsk), d.20-21, d. 24-25 og d. 27-28
Se opslag her.
Tilmelding her.

Der udbydes en særlig version af kurset til Ph.d.-studerende via Ph.d.-skolen. Engelsksprogede undervisere tilbydes at deltage på samme kursus.

Se mere om phd-kurset her.

Tilmeldingsfristen er en uge inden kursusstart, men vær opmærksom på begrænsede pladser på de enkelte kurser. Afmelding kan kun ske indtil 4 hverdage før kursets start.

Du er først tilmeldt kurset, når du har modtaget en endelig bekræftelse på dette fra Pædagogisk Center.