Kursus i undervisningspædagogik

Studienævnet tilbyder i samarbejde med Pædagogisk Center Samfundsvidenskab et gratis introduktionskursus i anvendt pædagogik. Kurset henvender sig primært til studenterundervisere og  eksterne undervisereved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Men andre og mere erfarne målgrupper er også velkomne.

Alle kurser er åbne for deltagere fra alle fakultetets fem fag og varer fra kl. 9.15 – ca. 15.00 begge dage. Lokale oplyses ved tilmeldingsfristens udløb.

Kurserne afholdes af Pædagogisk Centers pædagogiske konsulenter.

De to kursusdage skal give deltagerne konkrete redskaber, fif og gode råd til at planlægge og gennemføre klasseundervisning ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Gennem øvelser, eksempler og diskussion vil vi komme ind på spørgsmål som:

  • Hvad kræves der af en god underviser?
  • Hvem er dine studerende?
  • Hvordan forbereder du dig bedst til undervisningen?
  • Hvilke virkemidler har du til rådighed?
  • Hvordan håndterer du svære situationer i undervisningen?
  • Hvordan skaber du en levende dialog i klassen? 

Som en del af kurset prøver alle deltagerne 10 minutters undervisning, som er forberedt hjemmefra. Deltagere og undervisere agerer de studerende og deltager aktivt og konstruktivt. For at spare forberedelsestid foreslår vi, at du forbereder 10 minutter, som du alligevel skal bruge i dit undervisningsforløb i semestret. Det vigtigste er, at du har planlagt undervisningens form, så ”de studerende” bliver aktiveret, interagerer med hinanden eller stoffet. Forslag til indholdet i de 10 minutter er:

A: Forventningsafstemning med dine studerende om, hvordan undervisningen i det kommende semester vil forløbe
B: Undersøgelse af hvad de studerende ved/synes/tænker om kursets emne(r)
C: En faglig pointe og en øvelse – fx en introduktion til en teori eller model eller motivationen for et emne

De 10 minutters undervisning følges op med konstruktiv respons fra underviser og de øvrige deltagere på holdet.

Næste kurser afholdes:
August 2019: d. 12-13, d. 15-16,  d. 19-20, d. 22-23, d. 26.27, d. 29-30
Se opslag her.
Tilmelding her.

Der udbydes en særlig version af kurset til Ph.d.-studerende via Ph.d.-skolen. Engelsksprogede undervisere tilbydes at deltage på samme kursus.

Se mere om phd-kurset her.

Tilmeldingsfristen er en uge inden kursusstart, men vær opmærksom på begrænsede pladser på de enkelte kurser. Afmelding kan kun ske indtil 4 hverdage før kursets start.

Du er først tilmeldt kurset, når du har modtaget en endelig bekræftelse på dette fra Pædagogisk Center.