Om konsulenterne

Christina Juul Jensen Christina Juul Jensen

Specialkonsulent, cand.mag. (pædagogik & uddannelsesstudier og psykologi)

Telefon+45 35 32 45 38
E-postcjj@samf.ku.dk
Kontor: 5.1.28

Profil
Christina giver supervision til underviseres undervisnings- og vejledningsudvikling og praksis, afholder undervisnings- og vejledningspædagogiske kurser for undervisere og er pædagogisk vejleder for adjunkter. Desuden vejleder og underviser hun studerende i akademisk studieteknik og opgaveproces individuelt eller i grupper og indkører skrivegrupper for specialestuderende via afholdelse af specialeseminarer. Christina udvikler ad hoc kurser for studerende og undervisere og arbejder løbende med udvikling og vedligeholdelse af pædagogisk materiale. 

Vejlederprofil:  Vejlederprofil


Lise StenbækLise Stenbæk

Specialkonsulent, cand.mag. (pædagogik)

Telefon: +45 35 33 14 06
E-post: list@samf.ku.dk
Kontor: 5.1.28

Profil: 
Lise vejleder undervisere indenfor online og blended læring og er en del af netværket for online og blended læring på KU. Desuden bidrager Lise til Universitetspædagogikum, hun afholder kurser i undervisningspædagogik og indgår i det daglige arbejde med vejledning af studerende samt undervisere og udvikling af undervisningen på institutterne.


Peter Wick

Peter Wick

Pædagogisk konsulent, cand.pæd. psyk.

Telefon:
+45 35 33 18 00
E-post:
pewi@samf.ku.dk
Kontor: 
5.1.28

Profil:
Peter beskæftiger sig med den didaktiske omsætning af pædagogiske tiltag. Han indgår i Projektet Innovation & Entrepreneurship og Undervisningsportfolio. Desuden vejleder og underviser han studerende i akademisk studieteknik og opgaveproces individuelt eller i grupper.


Rikke Lyngby von Müllen Rikke Lyngby von Müllen

Specialkonsulent, cand.mag. (retorik)

Telefon:+45 35 32 45 34
E-post: rvm@samf.ku.dk
Kontor:
5.1.28 

Profil: 
Rikke er koordinator for Universitetspædagogikum og fungerer som pædagogisk vejleder. Hun afholder kurser i undervisningspædagogik og indgår i det daglige arbejde med vejledning af studerende og supervision af undervisere og udvikling af undervisningen på institutterne.