Ph.d.-kurser – Københavns Universitet

Ph.d.-skolen > Ph.d.-kurser

Ph.d.-kurser

PhD courses in Denmark

På denne nationale kursusportal finder man ph.d.-kurser udbudt i hele landet.

Generiske kurser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Ph.d.-skolen udbyder en række ikke-fagspecifikke, generiske kurser for ph.d.-studerende på SAMF. Der er mulighed for at tilmelde sig følgende kurser i 2018:

Det obligatoriske introduktionskursus for nyindskrevne ph.d.-studerende vil blive afholdt to gange, første gang den 20. februar 2018. Kurset er obligatorisk for alle ph.d.-studerende som indskrives i 2018, samt for de som blev indskrevet i efteråret 2017, men som endnu ikke har været på kurset. Yderligere oplysninger og tilmelding via dette link.

Kursus i Undervisningspædagogik.
Kurset arrangeres af Pædagogisk Center, og annonceres på hjemmesiden: https://samf.ku.dk/pcs/undervisere/

Styr på tiden.
Få hjælp til at styre din tid og arbejdsproces optimalt. Kurset udbydes næste gang den 11. oktober 2018 og afholdes på dansk. Læs mere om kurset og tilmeld dig via dette link: (link kommer snarest)

Improve your research
Kurset arrangeres af Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, og afholdes tre gange i løbet af foråret. De tre kurser strækker sig over 2 dage, henholdsvis den

den 19. og 22. marts og
den 30. april og 3. maj 2018.

Alle kursusdage er fra 8:30 til 13:00 i Faculty Lounge (lokale 35.3.20). Yderligere oplysninger og tilmeldning.

Communicate your research Media-training and hands-on communication tools for UCPH-researchers. Write well, navigate the media and make the journalist work for you.  22. & 23. March 2018. A two-day workshop for all UCPH-researchers with journalists Jon Clausen and Janni Brixen. Yderligere oplysninger og tilmelding.

De fagspecifikke kurser (substanskurser)

Ph.d.-studerende ved Det Samfundsvidenskablige Fakultet har mulighed for at deltage i en række fagspecifikke ph.d.-kurser. Der udbydes kurser på de forskellige institutter:  

Institut for Antropologi
Institut for Psykologi
Sociologisk Institut
Institut for Statskundskab 
Økonomisk Institut

Udover disse kurser udbydes kurser ved de nationale forskerskoler. Der er tilknyttet en forskerskole til hvert fag.

Se hvilke kurser de enkelte forskerskoler udbyder i øjeblikket:

Generiske kurser på andre fakulteter

Der er også mulighed for at deltage i relevante kurer på andre af Københavns Universitets fakulteter. Du finder flere oplysninger på følgende hjemmesider:

Tildeling af ECTS point

Læs om tildeling af ECTS point for kurser og konferencedeltagelse på KUnet.