Ph.d.-kurser

Introduktionsskursus for nye ph.d.-studerende

Der er mange ting at forberede sig på og stifte bekendtskab med, når man begynder på en ph.d.-uddannelse. Vi afholder derfor et todages introduktionskursus for nye ph.d.-studerende ved hvert semesterstart. Næste kursus afholdes i September 2020. Læs mere om næste kursus på denne side: https://samf.ku.dk/phd-skolen/english/courses/introductory-course-for-new-phd-students/

Update your academic publishing toolbox

Københavns Universitetsbibliotek udbyder ph.d.-kurset Update your academic publishing toolbox den 17. september 2020 for ph.d.-studerende fra HUM, SAMF, JUR & TEOL. Som kursist vil man få indsigt i forskellige facetter, der vedrører forskningspublicering og blive præsenteret for værktøjer, man praktisk kan anvende videre i sit ph.d.-forløb og i sit øvrige forskningsvirke. Tilmeld dig og læs mere om kurset her: https://kubkalender.kb.dk/event/3473304

Kursus i Undervisningspædagogik

Kurset arrangeres af Pædagogisk Center, og annonceres på hjemmesiden: https://samf.ku.dk/pcs/undervisere/

De fagspecifikke kurser (substanskurser)

Ph.d.-studerende ved Det Samfundsvidenskablige Fakultet har mulighed for at deltage i en række fagspecifikke ph.d.-kurser. Der udbydes kurser på de forskellige institutter:  

Udover disse kurser udbydes kurser ved de nationale forskerskoler. Der er tilknyttet en forskerskole til hvert fag.

Se hvilke kurser de enkelte forskerskoler udbyder i øjeblikket:

Ph.d.-skolens kursuskatalog

Du kan se ph.d.-skolens kursuskatalog i den nationale ph.d.-kursusbase (på engelsk): https://phdcourses.dk/?searchWord=&regionId=&phdSchoolId=26&ects=&x=25&y=9#.XbLBaeQUmUk.

Ph.d.-kurser i Danmark

På denne nationale kursusportal finder du ph.d.-kurser udbudt i hele landet: https://phdcourses.dk/

Generiske kurser på andre fakulteter

Der er også mulighed for at deltage i relevante kurer på andre af Københavns Universitets fakulteter. Du finder flere oplysninger på følgende hjemmesider:

Tildeling af ECTS point

Læs om tildeling af ECTS point for kurser og konferencedeltagelse på KUnet (kun på engelsk).