Ph.d.-kurser

Introduktionsskursus for nye ph.d.-studerende

Der er mange ting at forberede sig på og stifte bekendtskab med, når man begynder på en ph.d.-uddannelse. Vi afholder derfor et todages introduktionskursus for nye ph.d.-studerende ved hvert semesterstart. Næste kursus afholdes i februar og marts 2020. Læs mere om næste kursus på denne side: https://samf.ku.dk/phd-skolen/english/courses/introductory-course-for-new-phd-students/

Update your academic publishing toolbox

Københavns Universitetsbibliotek udbyder ph.d.-kurset Update your academic publishing toolbox d. 27. maj 2020 for ph.d.-studerende fra HUM, SAMF, JUR & TEOL. Som kursist vil man få indsigt i forskellige facetter, der vedrører forskningspublicering og blive præsenteret for værktøjer, man praktisk kan anvende videre i sit ph.d.-forløb og i sit øvrige forskningsvirke. Tilmeld dig og læs mere om kurset her: https://kubkalender.kb.dk/event/3434830.

Kursus i Undervisningspædagogik

Kurset arrangeres af Pædagogisk Center, og annonceres på hjemmesiden: https://samf.ku.dk/pcs/undervisere/

De fagspecifikke kurser (substanskurser)

Ph.d.-studerende ved Det Samfundsvidenskablige Fakultet har mulighed for at deltage i en række fagspecifikke ph.d.-kurser. Der udbydes kurser på de forskellige institutter:  

Institut for Antropologi
Institut for Psykologi
Sociologisk Institut
Institut for Statskundskab 
Økonomisk Institut

Udover disse kurser udbydes kurser ved de nationale forskerskoler. Der er tilknyttet en forskerskole til hvert fag.

Se hvilke kurser de enkelte forskerskoler udbyder i øjeblikket:

The Danish Graduate Programme in Economics (DGPE)
Polforsk - Politologisk Forskerskole
The Danish Research School of Anthropology and Ethnography
The Graduate School for "Integration, Production and Welfare"
PhD courses in psychology
Sociologisk Institut

Ph.d.-skolens kursuskatalog

Du kan se ph.d.-skolens kursuskatalog i den nationale ph.d.-kursusbase (på engelsk): https://phdcourses.dk/?searchWord=&regionId=&phdSchoolId=26&ects=&x=25&y=9#.XbLBaeQUmUk.

Ph.d.-kurser i Danmark

På denne nationale kursusportal finder du ph.d.-kurser udbudt i hele landet: https://phdcourses.dk/

Generiske kurser på andre fakulteter

Der er også mulighed for at deltage i relevante kurer på andre af Københavns Universitets fakulteter. Du finder flere oplysninger på følgende hjemmesider:

Tildeling af ECTS point

Læs om tildeling af ECTS point for kurser og konferencedeltagelse på KUnet (kun på engelsk).