Retsgrundlag

Retsgrundlaget for ph.d.-uddannelsen og tildelingen af ph.d.-graden ved Det Samfundsvidenskabige Fakultet findes først og fremmest i:

Som supplement til disse love og bekendtgørelser har København Universitet fastsat interne regler vedrørende optagelse, uddannelsens tilrettelæggelse, udpegning af hovedvejleder og eventuelle yderligere vejledere, vejledning af den ph.d.-studerende samt udarbejdelse, indlevering og forsvar af ph.d.-afhandlingen (ph.d.-bekendtgørelsens § 25). 

Københavns Universitets fælles regelsæt fastlægger de fælles normer for al ph.d.-uddannelse på universitet og er fælles minimumsregler. De fælles regler suppleres af bestemmelser på hvert enkelt fakultet.