Om Ph.d.-skolen

Målsætningen for ph.d.-skolen (Copenhagen Graduate School of Social Sciences) er - i samspil med den internationale forskningsverden - at uddanne forskere på internationalt niveau.

Ph.d.-skolen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er én af 6 ph.d.-skoler, som findes på Københavns Universitet, én for hvert af universitets fakulteter. Hver ph.d.-skole ledes af en ph.d.-skoleleder, der har ansvaret for uddannelsen. Ph.d.-skolelederen bistås af et ph.d.-udvalg, hvor videnskabeligt personale og ph.d.-studerende er ligeligt repræsenterede. Ph.d.-skolen og institutterne kan derudover have samarbejde med ph.d.-skoler på andre universiteter om blandt andet kursusudbud.

Hver ph.d.-skole har sine egne supplerende bestemmelser. Københavns Universitets fælles regler og retningslinier står derfor ikke alene, men skal læses i sammenhæng med ph.d.-skolens supplerende bestemmelser. Læs mere om retsgrundlaget for ph.d.-studiet.

Ph.d.-uddannelsen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultets ph.d.-skole udbydes på alle fakultetets fem institutter. Læs mere om de generelle elementer i ph.d.-uddannelsen.
Læs mere om ph.d.-uddannelsen specifikt ved de enkelte institutter:

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er der ydermere udpeget en ph.d.-programleder og etableret et rådgivende ph.d.-programudvalg på hver af de 5 institutter. Disse rådgivende udvalg ved de repektive institutter er således ikke at forveksle med det tidligere nævnte ph.d.-udvalg på fakultetsniveau.