Om ph.d.-uddannelsen

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet tilbyder uddannelsesmuligheder inden for antropologi, psykologi, sociologi, statskundskab og økonomi.

Forskningen er varieret, og det giver ph.d.-studerende gode muligheder for at præge deres eget uddannelsesforløb.

Som ph.d.-studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet gennemfører du en individuelt tilrettelagt uddannelse, der forløber i tæt samspil med en faglig vejleder, et institut og i et vist omfang fakultetets ph.d.-skole.

Ph.d.-uddannelsen er først og fremmest en træning i at blive en god forsker på internationalt niveau. Det opnås blandt andet ved at du arbejder med din personlige ph.d.-afhandling på et højt fagligt niveau, og ved at du deltager i relevante kurser og konferencer.

Derudover spiller undervisning og/eller formidling samt ophold på udenlandske forskningsinstitutioner en vigtig rolle i uddannelsen. Læs mere om studieforløbet og det aktuelle kursusudbud.

Under ph.d.-studiet får du således mulighed for at deltage i forskningsprojekter, formidle din forskning til studerende eller andre interesserede og samarbejde med internationale professorer. Uddannelsen afsluttes med indleveringen af en ph.d.-afhandling, som forsvares ved et offentligt forsvar. Ph.d.-graden tildeles af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Ph.d.-skolen (Copenhagen Graduate School of Social Sciences) udgør den organisatoriske ramme for ph.d.-uddannelsen på det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Den blev oprettet i februar 2008, og har det overordnede ansvar for ph.d-uddannelserne på fakultetet. Alligevel er du som ph.d.-studerende indskrevet ved et af de fem institutter på fakultetet, som varetager ph.d.-uddannelsen inden for:

Ph.d.-uddannelsen gennemføres i henhold til den gældende Universitetslov, ph.d.-bekendtgørelse fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser samt supplerende interne regler på Københavns Universitet.

Læs mere om retsgrundlaget.