Ph.d-uddannelsens længde

Du kan vælge at opbygge din ph.d.-uddannelse på to forskellige måder:

  • Som en 3 + 5 ordning, hvor du påbegynder ph.d.-uddannelsen på baggrund af din bachelorgrad, svarende til 3 års studier. Du indskrives først sideløbende på både kandidat- og ph.d.-studiet  i 3 år. Efter disse 3 år afsluttes kandidatstudiet, og du overgår til at være lønnet ph.d.-studerende i de sidste 2 år - lige som på 4 + 4 ordningen. I de første 2 år af de 5-årige program modtager du 1 SU-klip om måneden. Det 3. år modtager du dobbelt SU, og det 4. og 5. år er du lønnet ph.d.-studerende efter AC-overenskomsten.
  • Som en 4 + 4 ordning, hvor du indskrives på ph.d.-uddannelsen efter at have afsluttet din bachelor, plus det der svarer til 1 års overbygningsuddannelse. Du indskrives først sideløbende på kandidat- og ph.d.-studiet i 2 år. Efter 2 år skal kandidatgraden være opnået, og du overgår til at være lønnet ph.d.-studerende i de sidste 2 år. Læs mere under Studieforløbet. Som studerende på 4 + 4 ordningen modtager du dobbelt SU i to år, og overgår herefter til almindelig løn efter AC-overenskomsten.
  • Som en 5 + 3 ordning, hvor du påbegynder ph.d.-uddannelsen efter afsluttet kandidatuddannelse. Det vil altså sige at du har 5 års kandidatuddannelse og 3 års ph.d.-uddannelse. Læs mere under Studieforløbet.

Grafik over 3+5, 4+4 og 5+3 ordningen