FAQ – Københavns Universitet

Hyppigt stillede spørgsmål vedrørende ph.d.-ansøgninger (FAQ)

Økonomi

Hvilke udgifter dækker ph.d.-stipendiet?
Stipendiet dækker uddannelsesudgifter og løn. Din løn fastsættes i henhold til gældende overenskomst, og med indregning af eventuel anciennitet.

Er det muligt at gennemføre en ph.d.-uddannelse uden at have fået et stipendium fra Københavns Universitet?
Det er kun muligt, hvis du har en bevilling fra en ekstern bevillingsgiver så som forskningsrådene, DANIDA eller andre, hvor du får dækket alle uddannelsesudgifter.

Hvis jeg får et stipendium, betyder det så, mit budget er godkendt og at jeg kan regne med en tilsvarende bevilling?
Nej. Stipendiet er en fast økonomisk ramme, så din bevilling afhænger IKKE af det indsendte budget. Vi beder om et budget for at give instituttet et indtryk af udgifterne til projektet, og dermed et indtryk af, om det økonomisk er muligt at gennemføre projektet.

Hvad skal der skrives på budgettet, som skal afleveres med ansøgningen?
Stipendiet dækker normale uddannelsesudgifter, så det der skal skrives på er særlige udgifter til feltarbejde, udlandsophold, konferencer eller udstyr. Kontorudstyr, bøger og lignende skal ikke skrives på budgettet.

Ansøgning

Skal jeg have en vejleder, før jeg søger?
Nej, du behøver ikke have fundet en vejleder, før du indleverer din ansøgning. Hvis du får bevilget et stipendium, vil du i samråd med instituttet finde frem til, hvem der skal være din vejleder.

Kan jeg blive henvist til en professor/lektor, der kan se min projektbeskrivelse igennem?
Du er velkommen til at sende en e-mail til en professor eller lektor, men du må desværre forvente at de normalt har for travlt til at svare på henvendelser fra kommende ansøgere. Der bliver modtaget mange af den slags henvendelser på institutterne.

Hvad skal projektbeskrivelsen indeholde?
En beskrivelse af hvilke spørgsmål din forskning vil søge at kaste lys over, samt en redegørelse for den teoretiske og metodiske ramme for arbejdet. Det bør også fremgå, hvorledes din forskning kan blive et bidrag, der bringer den eksisterende forskning på området videre. Du bør også vedlægge en foreløbig biografi.

Før du søger anbefaler vi. at du læser vejledningen om de bilag, der skal vedhæftes ansøgningen. Du kan med fordel tjekke et eksempel på det budget, der skal vedhæftes den elektroniske ansøgning. 

Kan jeg få et forhåndstilsagn om at instituttet vil indskrive mig som ph.d.-studerende med ekstern finansiering?
Normalt er det kun ved ansøgninger til midler fra forskningsrådene at institutterne giver forhåndstilsagn/tilsagn om interesse for et projekt. Ellers er den normale procedure at man søger om indskrivning med eksterne midler ved at skrive til fakultetssekretariatet og vedhæfte dokumentation for den eksterne finansiering. Man vil så modtage en mail med link til en elektronisk ansøgningsformular, hvor man uploader sin endelige ansøgning.

Under studiet

Kan jeg have en bibeskæftigelse/anden ansættelse ved siden af ph.d.-studiet?
Nej. Ph.d.-studiet er en fuldtidsansættelse, der ikke levner plads til andre ansættelsesforhold og beskæftigelser.

Hvilke udgifter dækker ph.d.-stipendiet?
Stipendiet dækker uddannelsesudgifter og løn. Din løn fastsættes i henhold til gældende overenskomst og med indregning af eventuel anciennitet.