Ph.d.-graden - kvalifikationer

Ph.d.-uddannelsen (ph.d.-graden) i Danmark er beskrevet i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

Personer der opnår grader på ph.d.-niveau skal således:

Viden

  • have viden på højeste internationale niveau inden for forskningsområdet.
  • have ydet et væsentligt bidrag til udvikling af ny viden og forståelse inden for forskningsområdet på baggrund af videnskabelige undersøgelser.

Færdigheder

  • mestre de videnskabelige metoder og redskaber, samt mestre øvrige færdigheder der knytter sig til forsknings- og udviklingsopgaver inden for området.
  • kunne analysere, evaluere og udvikle nye ideer herunder designe og udvikle nye teknikker og færdigheder inden for fagområdet.
  • kunne tage del i fagområdets internationale diskussioner og formidle videnskabelige resultater og fremskridt til et bredt publikum.

Kompetencer

  • kunne tilrettelægge og styre forsknings- og udviklingsopgaver i komplekse og uforudsigelige sammenhænge.
  • på egen hånd kunne igangsætte og indgå i nationalt og internationalt samarbejde om forskning og udvikling med videnskabelig integritet.
  • selvstændigt kunne igangsætte forsknings- og udviklingsprojekter og herigennem frembringe ny viden og nye færdigheder som udvikler forskningsområdet.