Skrivegrupper for specialeskrivere

Pædagogisk Center kan facilitere skrivegrupper for studerende, der skriver speciale ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Du kan bruge skrivegruppen som et redskab i din specialeskrivning til at forbedre dit skriftlige produkt gennem bl.a. sparring, deadlines og gode forslag i skriveprocessen. Samtidig kan skrivegruppen fungere som et socialt og motiverende element.

Hvad er en skrivegruppe? 

En skrivegruppe er en gruppe af 4-6 studerende, der mødes og giver konstruktiv kritik af hinandens individuelle skriftlige produkter. 
Formålet med at deltage i en skrivegruppe er først og fremmest at opnå et bedre skriftligt produkt ved hjælp af den løbende respons. Mange har dog også glæde af gruppen som et socialt element - dels virker det motiverende at skulle skrive til andre end en selv, dels giver det en faglig kontakt til studiet på et tidspunkt i studieforløbet, hvor der ellers er en tendens til at isolere sig.

Rammer for skrivegruppen

Skrivegruppen mødes ideelt hver 2. eller 3. uge i to timer. Inden skrivegruppemødet har hver enkelt deltager sendt et mindre oplæg (max. 5 siders tekst) til de øvrige deltagere. Alle læser og giver kritik på de øvrige deltageres oplæg, og man tilstræber at bruge lige lang tid på alle deltagere.

Pædagogisk Center faciliterer skrivegrupper

Pædagogisk Center tilbyder, at en af centerets pædagogiske konsulenter deltager i gruppens første 2-3 møder og evt. et enkelt møde senere i processen. På disse møder giver konsulenten vejledning i at give og modtage konstruktiv kritik samt relevant skrivevejledning med udgangspunkt i deltagernes egne oplæg. Du finder selv de medstuderende du ønsker at danne gruppe med.

Mere information

Henvend Jer til PCS, hvis i ønsker vejledning eller faciltering af skrivegrupper på:(pcs@samf.ku.dk eller 3532 4534/3532 4538)

Du kan læse mere om skrivegrupper i e-paperet "Skrivegrupper - hvorfor og hvordan?"