Indskrivning

Indskrivning (overflytning, studieskift og genindskrivning) på 2. studieår eller senere er betinget af, at der er plads på uddannelsen. Derudover er der for de fleste typer indskrivning et yderligere krav om, at du har bestået et minimums antal ECTS på den ønskede uddannelse.

For yderligere information om overflytning, studieskift samt genindskrivning, herunder krav og ansøgningsprocedure, henvises der til den enkeltes uddannelses sider på studier.ku.dk.

Hvis du er i tvivl, om du skal søge optagelse eller indskrivning, kan du få mere information hos den pågældende uddannelses studievejledning.