Genindskrivning, overflytning og studieskift

På denne side har vi samlet den vigtigste information om genindskrivning, overflytning og studieskift. Læs venligst informationen nedenfor for at blive klogere på, hvilken kategori du hører ind under, samt de betingelser, du skal opfylde, for at kunne ansøge.

Fælles betingelse for genindskrivning, overflytning og studieskift

Det er en betingelse, at du har bestået fag, der tilsammen svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på. Du kan se hvilke kurser, der indgår på 1. studieår, i studieordningen for din ønskede uddannelse.

  • Genindskrivning
    Du skal søge om genindskrivning, hvis du tidligere har studeret på samme uddannelse og her bestod, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på. Det gælder uanset, om du var studerende på KU eller et andet dansk universitet. Endvidere skal du opfylde de øvrige betingelser for genindskrivning.
  • Overflytning
    Du skal søge om overflytning, hvis du aktuelt studerer på samme uddannelse på et andet dansk universitet og har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger overflytning til. Endvidere skal du opfylde de øvrige betingelser for overflytning.
  • Studieskift
    Du skal søge om studieskift, hvis du aktuelt studerer på en anden uddannelse og har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du ønsker studieskift til. Endvidere skal du opfylde de øvrige betingelser for studieskift.

Hvis du er i tvivl, om du har bestået 1. studieår

Hvis du er i tvivl om du har bestået 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på, anbefaler vi, at du søger optagelse gennem kvote 2 eller kvote 1, samtidig med du søger om genindskrivning, studieskift eller overflytning.

Hvis du ved, du ikke har bestået 1. studieår

Du skal søge genoptagelse, hvis du er sikker på, du ikke har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den nugældende studieordning, OG du tidligere har været optaget på samme uddannelse på Københavns Universitet. Bemærk at du søger genoptagelse via optagelse.dk, hvor fristen er den samme, uanset om du søger med kvote 1 eller 2.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for genindskrivning, overflytning og studieskift ligger oftest 1. marts, men den kan variere. Tjek derfor uddannelsens ansøgningsfrist for at være sikker på, at du ikke misser den.

Du finder ansøgningsfristen ved at søge på den specifikke uddannelse på studier.ku.dk > Adgangskrav og optagelse > Ansøg som studerende/tidligere studerende.

Du ansøger via Ansøgningsportalen, som du ligeledes finder link til under den specifikke uddannelsesside.

Bemærk

For at blive optaget via genindskrivning, overflytning eller studieskift skal der være ledige pladser på det studietrin, du skal indplaceres på. Endvidere er det ikke muligt for studievejledningen at vurdere, hvorvidt du har bestået, hvad der svarer til 1. studieår. Vi anbefaler dig derfor at sammenligne de kurser, du har bestået, med kurserne på den uddannelse, du søger optag på. Du finder, som tidligere beskrevet, kursusbeskrivelserne i den pågældende uddannelses studieordning.