Meritstudier

Meritkurser (meritstudier) er et tilbud til studerende, som er indskrevet på Københavns Universitet eller ved andre danske universiteter.

For at kunne blive optaget på meritkurser kræver det en forhåndsgodkendelse fra den uddannelse, du er indskrevet på.

En forhåndsgodkendelse er et bevis på, at de meritkurser, du følger, kan overføres til den uddannelse, du er indskrevet på.

Du kan læse mere om meritstudier på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet herunder:

 

For at blive optaget som meritstuderende skal du være studerende ved Københavns Universitet eller et andet dansk universitet og have en forhåndsgodkendelse fra den uddannelse du er indskrevet på.

Hvis du har en forhåndsgodkendelse, så bliver du optaget på kurset, såfremt der er ledige pladser.  Vi kræver ikke yderligere dokumentation for dine kvalifikationer. Det er derfor meget vigtigt, at du selv undersøger, om du har forudsætningerne for at følge det pågældende kursus. Dette gør du ved at læse kursusbeskrivelserne ned i mindste detalje.

Bemærk, at der på Institut for Statskundskab er andre gældende regler for at blive optaget som meritstuderende. Se under fanen "Statskundskab".

 

 

 • Forårssemesteret:
  • Ansøgningsrunden åbner 1. november. Deadline for ansøgning: 1. december

 • Sommerskoler:
  • Ansøgningsrunden åbner 1. april. Deadline for ansøgning: 1. maj

 • Efterårssemesteret:
  • Ansøgningsrunden åbner 1. maj.Deadline for ansøgning: 1. juni. 

 

 

Du søger om optag som meritstuderende ved at udfylde en af de to blanketter nedenfor. Den første blanket skal du bruge hvis du er aktiv studerende på KU og har et login til KUnet, og den anden blanket skal du bruge hvis du ikke er aktiv KU studerende.

Ansøgning om meritindskrivning som KU studerende

Ansøgning om meritindskrivning som studerende ved andet universitet    

(blanketterne er kun aktive når ansøgningsrunden åbner)

Du skal udfylde og indsende ét skema per fakultet på KU du søger ind på, så hvis du kun vil søge kurser ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, så behøver du kun at udfylde og indsende ét skema.

Forhåndsgodkendelse

Hvis du ikke kan nå at indhente en forhåndsgodkendelse inden ansøgningsfristen:

Seneste eftersendelsesfrist er 15. august for kurser i efterårssemesteret, 15. januar for kurser i forårssemesteret og 15. juni. for sommerkurser.

 

Ansøgningerne behandles først efter ansøgningsfristen. Vi forsøger at behandle alle ansøgninger hurtigst muligt, men der kan gå 6 uger fra ansøgningsfristen er udløbet, til du modtager svar på din ansøgning.

Alle pladser fordeles efter lodtrækning.

 

 

Du har ret til 3 eksamensforsøg i kurset uden væsentlige ændringer i pensum. Disse forsøg skal i så fald aflægges ved:

 • den ordinære eksamen (1. prøveforsøg), der afslutter det undervisningsforløb, du har fulgt,
 • den dertilhørende re-eksamen (2. prøveforsøg),
 • den førstkommende ordinære eksamen efter ovenstående re-eksamen (3. prøveforsøg).

Ønsker du f.eks. at aflægge en eksamen 3 eksamensterminer efter undervisningen er afsluttet, kan du ikke påregne at blive eksamineret i samme indhold (med mindre fagets indhold er uændret). Hvis faget i mellemtiden er nedlagt eller har ændret væsentligt form, bortfalder dine resterende eksamensforsøg.

4.eksamensforsøg
Ønsker du et 4. eksamensforsøg, skal du på lige fod med ordinære studerende, søge om en dispensation til dette.

Læs eksamensreglerne grundigt
Bemærk, at eksamensreglerne på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet godt kan være anderledes end på din hjemuddannelse! Regler vedr. eksamen finder du på studieinformationssiderne på KUnet.  Du bør læse alle regler vedr. eksamen igennem, da det er dit eget ansvar at være informeret om reglerne.

Hvordan tilmelder jeg mig reeksamen, når jeg ikke længere er indskrevet?

Du skal tilmelde dig inden nedenstående frister:

 • 13. marts - for tilmelding til sommereksamen.
 • 3. juni for tilmelding til sommerskoleeksamen
 • 18. september for tilmelding til vintereksamen

Du tilmelder dig ved at sende en mail til meritstuderende@samf.ku.dk

Mailen skal indeholde:

 • dit navn
 • Ku-brugernavn
 • kursustitel.

 

 

 

 

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er det forskelligt fra uddannelse til uddannelse, hvilke kurser der er åbne for meritstuderende. 

I vores kursusdatabase kan du under fanen "Education" eller "Sign up" se om kurset er åbent for meritstuderende.

Du kan desuden læse mere under de specifikke uddannelser i fanerne herunder.

 

 

Ved Institut for Antropologi kan du som meritstuderende søge om optag på alle valgfag. Institut for Antropologi tilbyder ikke meritstuderende optag på obligatoriske kurser.

Se vores kursusudbud i vores kursusdatabase - kurser.ku.dk

 

 

På Institut for Psykologi er følgende kurser åbne for bachelorstuderende:

Efterårssemesteret:

 • Socialpsykologi (15 ECTS)
 • Introduktion til Psykologi og videnskabsteori (7,5 ECTS)
 • Statistik og kvantitative forskningsdesign I (7,5 ECTS)
 • Kognitionspsykologi (15 ECTS)
 • Klinisk psykologi I (7,5 ECTS)
 • Kvalitative metoder og forskningsdesign (7,5 ECTS)
 • Arbejds og organisationspsykologi (15 ECTS) 
 • Valgfag

Forårssemesteret:

 • Personlighedspsykologi (7,5 ECTS)
 • Biological Psychology and Neuropsychology (7,5 ECTS)
 • Statistik og kvantitative forskningsdesign II (7,5 ECTS)
 • Udviklingspsykologi (15 ECTS)
 • Klinisk psykologi II (7,5 ECTS)
 • Pædagogisk psykologi (7,5 ECTS)
 • Psykologiformidling (7,5 ECTS)
 • Valgfag (danske valgfag er lukket for meritstuderende i forårssemesteret)

På bacheloruddannelsen er følgende kurser altid lukket for tilmelding:

 • Bachelorprojekt
 • Psykologisk Professionstræning
 • Avanceret forskningsdesign

På Institut for Psykologi er følgende kurser åbne for kandidatstuderende:

 • Arbejds- og organisationspsykologi, videregående anvendt teori og metode (7,5 ECTS) 
 • Arbejds- og organisationspsykologi, seminarhold (7,5 ECTS)
 • Klinisk psykologi, videregående anvendt teori og metode (7,5 ECTS) 
 • Neuropsykologi, videregående anvendt teori og metode (7,5 ECTS) 
 • Social udviklings- og integrationspsykologi, videregående anvendt teori og metode (7,5 ECTS) 
 • Social udviklings- og integrationspsykologi, seminarhold (7,5 ECTS)
 • Klinisk psykologisk forskningsmetode (7,5 ECTS)
 • Valgfag (danske valgfag er lukket for kandidatstuderende i forårssemesteret)
 • Psykologisk testning (kun efterår)
 • Qualitative Research Methods
 • Klinisk psykologisk forskningsmetode
 • Udvikling af måleredskaber
 • Fænomenologisk metode
 • Kvantitativ metode: fra idé til analyse

På kandidatuddannelsen er følgende kurser altid lukket for tilmelding:

 • Praksishold
 • Projektorienteret forløb
 • Neuropsykologi, Seminarhold
 • Klinisk psykologi, Seminarhold

For at blive indskrevet på fagelementer på kandidatuddannelsen, skal du være indskrevet på en kandidatuddannelse. Der vil desuden kræves særlige faglige forudsætninger for at følge de fleste kandidatfag. Det er derfor meget vigtigt, at du selv undersøger, om du har forudsætningerne for at følge det pågældende kursus. Dette gør du ved at læse kursusbeskrivelserne ned i mindste detalje. Vore kurser kræver generelt færdigheder inden for matematik og statistik.

Se det aktuelle udbud på undervisningsplanen.

Se vores kursusudbud i vores kursusdatabase - kurser.ku.dk

 

 

På Sociologisk Institut kan du som meritstuderende søge om optag på alle valgfag. Du kan desuden søge om optag på obligatoriske kurser på 3. og 4. semester. Sociologi tilbyder også meritstuderende optag på sommerskoler.

Se vores kursusudbud i vores kursusdatabase - kurser.ku.dk

 

 

Hvis du ønsker at søge om optag som meritstuderende på Institut for Statskundskab, skal du have bestået min. 30 ECTS inden for de politologiske kernefagområder:

 • Komparativ politik
 • International politik
 • Offentlig forvaltning og politik
 • Politisk teori
 • Samfundsvidenskabelig metode

Det ovenstående krav gælder ikke for kurser på første år/første del af progressionskurserne på første år: Dansk og Komparativ Politik 1/International Politik 1/Politisk Teori 1. Det er et krav, at første del(e) af et progressionskursus er bestået, førend du kan blive optaget på kursus nummer 2 og 3. 

Derudover er det et krav, at studerende skal have bestået kurser inden for subdisciplinen international politik for at kunne tage valgfag inden for dette område og tilsvarende inden for subdisciplinerne offentlig forvaltning og politik, politisk teori, komparativ politik og samfundsvidenskabelig metode for at kunne tage valgfag inden for disse områder.

Søger du fag med specifikke adgangskrav, skal du dokumentere at kravene er opfyldt:

Du skal have bestået Matematik på B-niveau for at blive optaget på Økonomi 1 og Økonomi 2, samt Metode 1, Metode 2 og Metode 3

Meritstuderende kan søge om optagelse på alle kurser udbudt af Institut for Statskundskab på nær:

 • Kurser som er en del af en kernefaglig linje (engelsk: core subject tracks)
 • Obligatoriske kurser på kandidatuddannelsen i Sikkerheds- og Risikoledelse (Security Risk Management, Security Studies, Political Risk Analysis, Knowledge, Production and Evaluation, Organization and Risk)
 • Kurset Samfundsfag: Profession og Praksis

Se vores kursusudbud i vores kursusdatabase - kurser.ku.dk

 

 

 

Du kan vælge mellem alle vore bachelor- og kandidatkurser - også sommerskoler.

Du skal læse kursusbeskrivelserne grundigt og gøre dig klart, om du har forudsætningerne for at følge det pågældende kursus. Vore kurser kræver generelt færdigheder inden for matematik, mikro og makro. 

Se vores kursusudbud i vores kursusdatabase - kurser.ku.dk

 

 

På Global Development kan du søge om optag som meritstuderende på de to følgende kurser:

 • AGDK14005U Economic Growth and Inequality
 • AGDK14004U Global Politics

Bemærk at du skal være indskrevet på en kandidatuddannelse for at følge kurser på Global Development.

Se vores kursusudbud i vores kursusdatabase - kurser.ku.dk

 

 

På Security Risk Management kan du søge om optag som meritstuderende på de fleste valgfag. Der er dog nogle valgfag der ikke er åbne for meritstuderende.

Bemærk at du skal være indskrevet på en kandidatuddannelse for at følge kurser på Security Risk Management.

Se vores kursusudbud i vores kursusdatabase - kurser.ku.dk

 

 

Social Data Science tilbyder desværre ikke kurser til meritstuderende.

Se vores kursusudbud i vores kursusdatabase - kurser.ku.dk

 

 

Har du spørgsmål vedrørende ansøgnings-procedure, mm. kan du skrive til os på mail til meritstuderende@samf.ku.dk

Har du vejlednings spørgsmål kan du kontakte Studievejledningen via mail: studievejledning@samf.ku.dk eller telefon: 35 32 46 00

 Se deres kontaktoplysninger og åbningstider her