Sidefag 

For at opnå undervisningskompetence på gymnasieniveau kræver det, at du består et centralt fag og et sidefag på både bachelor- og kandidatniveau, som begge giver undervisningskompetence på de gymnasiale uddannelser.

Ansøgere med centralt fag i samfundsfag ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

  • Find oversigt over sidefag samt information om procedurer og frister for på din uddannelsesside på KUnet > Kurser og ophold uden for instituttet > Gymnasierettet bachelortilvalg

Ansøgere fra andre fakulteter og universiteter