Sidefag og tilvalgsstudier

Sidefag

For at opnå undervisningskompetence på gymnasieniveau kræver det, at du består et centralt fag og et sidefag på både bachelor- og kandidatniveau, som begge giver undervisningskompetence på de gymnasiale uddannelser.

  • Ansøgere med centralt fag i samfundsfag ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
    Find oversigt over sidefag samt information om procedurer og frister for på din uddannelsesside på KUnet > Kurser og ophold uden for instituttet > Gymnasierettet bachelortilvalg

Tilvalgsstudier

Tilvalgsstudier er et tilbud til studerende, som er indskrevet ved institutter på Københavns Universitet eller ved andre universiteter. For at kunne blive optaget på tilvalgsstudier kræver det en forhåndsgodkendelse fra den uddannelse, du er indskrevet på.

En forhåndsgodkendelse er et bevis på, at de meritkurser, du følger, kan overføres til den uddannelse, du er indskrevet på.

Følg nedenstående links for at læse mere om tilvalgsstudier og ansøge om blive indskrevet: