Bacheloruddannelser

Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse er normeret til 3 år svarende til 180 ECTS. 

Uddannelsen sigter mod at give den studerende solide kundskaber og basale akademiske færdigheder i fagenes kerneområder og metoder. Man kan afslutte studiet efter endt bacheloruddannelse eller fortsætte på kandidatuddannelsen. 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet udbyder følgende bacheloruddannelser (når du klikker på links, bliver du ført til portalen studier.ku.dk):

Yderligere information indskrivning og optagelse

Hvis du vil vide mere om optagelse, studieskift, overflytning eller genindskrivning på en bacheloruddannelse, kan du finde yderligere information herom på KU's bacheloruddannelsessider.