Bacheloruddannelser

Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse er normeret til 3 år svarende til 180 ECTS. Uddannelsen sigter mod at give den studerende solide kundskaber og basale akademiske færdigheder i fagenes kerneområder og metoder. Man kan afslutte studiet efter endt bacheloruddannelse eller fortsætte på kandidatuddannelsen. 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet udbyder følgende bacheloruddannelser:

Yderligere information indskrivning og optagelse

Hvis du vil vide mere om optagelse, studieskift, overflytning eller genindskrivning på en bacheloruddannelse, kan du finde yderligere information herom på KU's bacheloruddannelsessider.