Ph.d.-uddannelsen

Ph.d.-uddannelsen er normeret til tre års heltidsstudier. Et års heltidsstudier svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point).

Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse, der har til formål i samspil med den internationale forskningsverden at uddanne forskere på internationalt niveau og gennemføres hovedsageligt gennem udøvelse af aktivt forskningsarbejde under vejledning.

Uddannelsen tager sigte på at opfylde nuværende og fremtidige behov for kvalificeret arbejdskraft til forsknings-, udviklings- og undervisningsopgaver i relation til universiteter, andre institutioner, virksomheder og organisationer samt til andre offentlige og private funktioner, hvor der forudsættes et bredt kendskab til forskning.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet udbyder ph.d.-uddannelser inden for følgende fagområder:

  • Antropologi
  • Psykologi
  • Sociologi
  • Statskundskab
  • Økonomi

Vil du optages på en ph.d.-uddannelse?

Læs mere om ph.d.-uddannelserne på samfundsvidenskab på Ph.d.-skolens websider.

Her finder du bl.a. information om optagelseskrav, opslag af ph.d.-stipendier og oplysninger om selve uddannelsen, arbejdspligt, finansiering mv.