Ph.d.-uddannelsen

Ph.d.-uddannelsen er normeret til tre års heltidsstudier. Et års heltidsstudier svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point).

Det er en forskeruddannelse, der har til formål i samspil med den internationale forskningsverden at uddanne forskere på internationalt niveau og gennemføres hovedsageligt gennem udøvelse af aktivt forskningsarbejde under vejledning.

Ph.d.-uddannelsen tager sigte på at opfylde nuværende og fremtidige behov for kvalificeret arbejdskraft til forsknings-, udviklings- og undervisningsopgaver i relation til universiteter, andre institutioner, virksomheder og organisationer samt til andre offentlige og private funktioner, hvor der forudsættes et bredt kendskab til forskning.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet udbyder fem ph.d.-uddannelser:

  • Ph.d. i Antropologi
  • Ph.d. i Psykologi
  • Ph.d. i Sociologi
  • Ph.d. i Statskundskab
  • Ph.d. i Økonomi

Vil du optages på en ph.d.-uddannelse?

Læs mere om ph.d.-uddannelserne på samfundsvidenskab på Ph.d.-skolens websider. Her finder du bl.a. information om optagelseskrav, opslag af ph.d.-stipendier og oplysninger om selve studiet.