Ph.d.-uddannelsen

Ph.d.-uddannelsen er normeret til tre års heltidsstudier. Et års heltidsstudier svarer til 60 point i the European Credit Transfer System (ECTS-point).

Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse, der har til formål - i samspil med den internationale forskningsverden - at uddanne forskere på internationalt niveau. Uddannelsen gennemføres hovedsageligt gennem udøvelse af aktivt forskningsarbejde under vejledning.

Uddannelsen tager sigte på at opfylde nuværende og fremtidige behov for kvalificeret arbejdskraft til forsknings-, udviklings- og undervisningsopgaver i relation til universiteter, andre institutioner, virksomheder og organisationer samt til andre offentlige og private funktioner, hvor der forudsættes et bredt kendskab til forskning.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet udbyder ph.d.-uddannelser inden for følgende fagområder:

  • Antropologi
  • Psykologi
  • Sociologi
  • Statskundskab
  • Økonomi

Vil du optages på en ph.d.-uddannelse?

Læs mere om ph.d.-uddannelserne på samfundsvidenskab på Ph.d.-skolens websider.

Her finder du bl.a. information om optagelseskrav, opslag af ph.d.-stipendier og oplysninger om selve uddannelsen, arbejdspligt, finansiering mv.