Kandidatuddannelser

Den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse er normeret til 2 år svarende til 120 ECTS.

Kandidatuddannelsen er en overbygning på bacheloruddannelsen og sigter mod at udvikle videregående akademiske færdigheder hos den studerende.

Uddannelsen udgør det faglige grundlag for en bred erhvervskompetence og for en evt. ph.d.-uddannelse.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet udbyder følgende kandidatuddannelser (når du klikker på link, bliver du ført til Københavns Universitets studieportal studier.ku.dk):

Yderligere information indskrivning og optagelse

Hvis du vil vide mere om optagelse, studieskift, overflytning eller genindskrivning på en kandidatuddannelse, kan du finde yderligere information herom på KU's kandidatuddannelsessider.