Efter- og videreuddannelse

Opdater dig på det nyeste indenfor dit område

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har du en bred vifte af muligheder for at udvide dine samfundsfaglige kompetencer og forny din viden ved hjælp af efter- og videreuddannelse:

Frister og alt det med småt?

Det rent praktiske, såsom ansøgningsfrister og ansøgningsprocedurer, varierer fra institut til institut.
Du kan finde oplysningerne på det enkelte instituts hjemmeside.

Hvis du søger supplering med henblik på optagelse på kandidatuddannelse

Ved vurderingen af om du opfylder adgangskravene til en kandidatuddannelse, kan der kun lægges vægt på din bacheloruddannelse. Det er dermed ikke muligt at tage suppleringskurser mellem en bachelor- og en kandidatuddannelse for at opfylde de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse.

Dog er der nogen uddannelser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, hvor suppleringsfag, som er gennemført og bestået inden du har afsluttet din adgangsgivende bacheloruddannelse, kan indgå i dit adgangsgrundlag. Det fremgår af adgangskravene til den enkelte uddannelse, hvis det er en mulighed. Hvis det ikke fremgår af uddannelsens adgangskrav at det er en mulighed, kan suppleringsfag ikke indgå, heller ikke selvom de er bestået inden du har afsluttet din adgangsgivende bacheloruddannelse.

Er du i tvivl om reglerne, eller har du spørgsmål til dine suppleringsmuligheder, kan du kontakte studievejledningen på den uddannelse, du søger optagelse på.