Efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab – Københavns Universitet

Samfundsvidenskab > Uddannelser > Efter- og videreuddann...

Efter- og videreuddannelse

Ønsker du at supplere dine akademiske kompetencer med samfundsvidenskabelige kompetencer? Mangler du specialiseret viden om et særligt samfundsvidenskabeligt område?

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har du en bred vifte af muligheder for at udvide dine samfundsfaglige kompetencer og forny din viden ved hjælp af efter- og videreuddannelse. 

Læs mere om de enkelte efter- og videreuddannelsesmuligheder:

Hvis du søger supplering med henblik på optagelse på kandidatuddannelse

Ved vurderingen af om du opfylder adgangskravene til en kandidatuddannelse, kan der kun lægges vægt på din bacheloruddannelse. Det er dermed ikke muligt at tage suppleringskurser mellem en bachelor- og en kandidatuddannelse for at opfylde de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse.

Dog er der nogen uddannelser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, hvor suppleringsfag, som er gennemført og bestået inden du har afsluttet din adgangsgivende bacheloruddannelse, kan indgå i dit adgangsgrundlag. Det fremgår af adgangskravene til den enkelte uddannelse, hvis det er en mulighed. Hvis det ikke fremgår af uddannelsens adgangskrav at det er en mulighed, kan suppleringsfag ikke indgå, heller ikke selvom de er bestået inden du har afsluttet din adgangsgivende bacheloruddannelse.

Er du i tvivl om reglerne, eller har du spørgsmål til dine suppleringsmuligheder, kan du kontakte studievejledningen på den uddannelse, du søger optagelse på.

Kursusdatabase

Københavns Universitet har en selvstændig kursusdatabase over de kurser, som udbydes via åbent universitet samt over Copenhagen Summer University og masteruddannelser. Se mere her...

Praktiske oplysninger

Det rent praktiske, såsom ansøgningsfrister og ansøgningsprocedurer, varierer fra institut til institut. Du kan finde oplysningerne på det enkelte instituts hjemmeside.