Åbent Universitet (Open University) 

Hvad er Åbent Universitet?

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet giver dig mulighed for at læse enkeltfag som passer til dine behov og dermed få opgraderet eller udvidet din viden. Det er frivilligt, om du ønsker at afslutte kurserne med eksamen.

Du kan følge enkelte kurser i en uddannelse eller afgrænsede dele af en uddannelse, men det er ikke muligt at gennemføre en hel bachelor- eller kandidatuddannelse under Åbent Universitet. Ligeledes er det ikke muligt at skrive et kandidatspeciale som enkeltfagsstuderende. Under Åbent Universitet kan du læse op til:

  • 90 ECTS-point på en bacheloruddannelse
  • 60 ECTS-point på en kandidatuddannelse

Vær opmærksom på, at mange af institutternes fag under Åbent Universitet udbydes efter den såkaldte tompladsordning. Ordningen går ud på, at udefrakommende studerende kan få en plads på et hold, såfremt der er ledige pladser, når de ordinære studerende har fået tildelt pladser. Betalingsstuderende på tompladsordning får derfor først plads lige før kursusstart. Det fremgår af de enkelte fagbeskrivelser, hvorvidt faget udbydes efter tompladsordningen.

Endvidere udbyder fakultetet enkelte fag som er designet specielt til eksterne studerende. Den kan du læse mere om på siden om SAMFs efter- og videreuddannelseskurser.

Til alle kurserne skal du opfylde visse adgangskrav for at blive optaget, og du skal betale for at følge kurserne.

Fagene under Åbent Universitet udbydes efter reglerne i Bekendtgørelse 1188 af 7. december 2009 om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen).

BEMÆRK: Hvis du er i gang med at læse en heltidsuddannelse på universitetsniveau, skal du være opmærksom på, at det ikke er tilladt at følge fag under Åbent Universitet, som udgør en del af dit heltidsstudie.

Åbent Universitet ved...

Institut for Antropologi og Sociologisk Institut udbyder i øjeblikket ikke kurser under Åbent Universitet.

Vejledende priser

Nedenfor kan du se en oversigt over vejledende priser for enkeltfag på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Bemærk - priserne gælder ikke for masterforløb og andre særligt tilrettelagte forløb. Bemærk desuden, at der gælder særlige priser for personer, der får forløbet betalt via jobcentre m.v. Se nærmere herom på institutternes websites.

Personer fra EU-/EØS-lande

Prisen pr. ECTS-point bliver justeret fra foråret 2022, således at 1 ECTS koster 800 kr. Dermed afspejler priserne de reelle omkostninger på kurserne og bringes i overensstemmelse med prisen generelt på KU.

Psykologi Statskundskab Økonomi
1 ECTS DKK 800 DKK 230 DKK 350
5 ECTS DKK 4000 DKK 1150 DKK 1750
7,5 ECTS DKK 6000 DKK 1725 DKK 2625
10 ECTS DKK 8000 DKK 2300 DKK 3500

For oplysning af endelig pris, kontakt venligst instituttet, som udbyder faget.

Personer fra lande uden for EU og EØS

Læs mere om andre regler, der gør sig gældende mht. betaling for personer fra lande uden for EU og EØS.