Åbent Universitet (Open University) 

Hvad er Åbent Universitet?

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet giver dig mulighed for at læse enkeltfag som passer til dine behov og dermed få opgraderet eller udvidet din viden. Det er frivilligt, om du ønsker at afslutte kurserne med eksamen.

Du kan følge enkelte kurser i en uddannelse eller afgrænsede dele af en uddannelse, men det er ikke muligt at gennemføre en hel bachelor- eller kandidatuddannelse under Åbent Universitet. Ligeledes er det ikke muligt at skrive et kandidatspeciale som enkeltfagsstuderende. Under Åbent Universitet kan du læse op til:

 • 90 ECTS-point på en bacheloruddannelse
 • 60 ECTS-point på en kandidatuddannelse

Vær opmærksom på, at mange af institutternes fag under Åbent Universitet udbydes efter den såkaldte tompladsordning. Ordningen går ud på, at udefrakommende studerende kan få en plads på et hold, såfremt der er ledige pladser, når de ordinære studerende har fået tildelt pladser. Betalingsstuderende på tompladsordning får derfor først plads lige før kursusstart. Det fremgår af de enkelte fagbeskrivelser, hvorvidt faget udbydes efter tompladsordningen.

Til alle kurserne skal du opfylde visse adgangskrav for at blive optaget, og du skal betale for at følge kurserne.

Fagene under Åbent Universitet udbydes efter reglerne i Bekendtgørelse 2272 af 1. december 2021 om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen).

BEMÆRK: Hvis du er i gang med at læse en heltidsuddannelse på universitetsniveau, skal du være opmærksom på, at det ikke er tilladt at følge fag under Åbent Universitet, som udgør en del af dit heltidsstudie.

Åbent Universitet ved...

Institut for Antropologi og Sociologisk Institut udbyder i øjeblikket ikke kurser under Åbent Universitet.

Pris

På Åbent Universitet skal du betale for kurserne.

Herunder kan du læse mere om, hvad prisen inkluderer samt betaling, refundering og afmelding.

 

 

For danske statsborgere er prisen 800,- kr. pr. ECTS point.

Eksempel:

Deltagergebyret for et fag af 7,5 ECTS vil være 6.000 kr.

 

 

 • Hvis du er EU/EØS-statsborger eller har en dansk opholdstilladelse "givet med henblik på varigt ophold" er prisen 800,- kr. pr. ECTS point.

 • Hvis du har statsborgerskab i et land uden for  EU/EØS er prisen 1260,- kr. pr. ECTS point.
Personer fra lande uden for EU og EØS

Læs mere om andre regler, der gør sig gældende mht. betaling for personer fra lande uden for EU og EØS.

 

 

Når din ansøgning er blevet behandlet, sender vi dig et svar og en faktura på e-mail.

Hvis du gerne vil kunne følge med i kurset fra start, er det vigtigt, at du betaler fakturaen hurtigst muligt. Først når din betaling er registreret, får du endelig adgang til kursusinformationer og pensum.

 

 

For Åbent Universitet på Økonomisk Institut og Institut for Psykologi inkluderer prisen:

 • Undervisningsdeltagelse i det pågældende kursus i tilmeldte semester
 • Tre eksamensforsøg: Eksamen samt reeksamen i den eksamenstermin, der ligger i umiddelbar forlængelse af undervisningen, samt ét eksamensforsøg i næstfølgende eksamenstermin.

For Åbent Universitet på Institut for Statskundskab inkluderer prisen:

 • Undervisningsdeltagelse i det pågældende kursus i tilmeldte semester
 • To eksamensforsøg i den eksamenstermin, der ligger i umiddelbar forlængelse af undervisningen.

Prisen inkluderer ikke undervisningsmaterialer. Disse anskaffes og betales af den studerende selv.

 

 

Ja, hvis du afmelder inden semesterstart. Når semesteret først er gået i gang, er det ikke længere muligt at få refunderet kursusafgiften. Der gælder følgende deadlines for afmelding:

 • Forårssemester: 15. januar
 • Efterårssemester: 15. august
 • Sommerskoler: 1. juli

Der kan dog ydes refusion i forbindelse med sygdom frem til 14 dage efter semesterstart ved fremvisning af lægeerklæring. Herefter er det ikke længere muligt at få refunderet sit kursusgebyr.