Sidefag

For at opnå undervisningskompetence i et sidefag kræver det, at du har bestået en uddannelse med et centralt fag og et gymnasierettet sidefag i samme fag på både bachelor- og kandidatniveau.

Det er ikke muligt at blive indskrevet på et gymnasierettet sidefag eller opnå undervisningskompetence, hvis du ikke er indskrevet på en uddannelse med plads til et sidefag.

Adgangskrav til bachelordelen af et sidefag

I det semester, hvor du forventer at bestå første studieår af bacheloruddannelsen (60 ECTS inkl. førsteårsprøven), kan du ansøge om indskrivning på bachelordelen af det sidefag, der skal indgå i din uddannelse.

Adgangskrav til kandidatdelen af et sidefag

Adgangskravet til de gymnasierettede sidefag på kandidatniveau ved Københavns Universitet er, at du har en (forventet) bestået bacheloruddannelse med et gymnasierettet sidefag på bachelorniveau i samme fag, som du søger på kandidatniveau.

Skal du vælge et kort eller et langt sidefag?

På alle bacheloruddannelser med sidefag består sidefaget af 45 ECTS. På kandidatuddannelserne er sidefag enten 45 ECTS (kort sidefag) eller 75 ECTS (langt sidefag).

Følgende kombinationer af studieretninger, som inkluderer et samfundsvidenskabeligt fag, kræver kun et kort sidefag på kandidatniveau:

Centralt fag Kort sidefag på kandidatniveau (45 ECTS)
Dansk Psykologi
Filosofi Psykologi
Religion Psykologi
Samfundsfag Psykologi


Alle øvrige gymnasierettede fagkombinationer, der inkluderer et samfundsvidenskabeligt fag, har et langt sidefag.

Nice to know

Du kan kun læse sidefagene i psykologi og samfundsfag hvis du læser en gymnasierettet bacheloruddannelse og ønsker at opnå undervisningskompetence i et sidefag.

Hvis du ikke kan blive indskrevet på et sidefag, kan du i nogle tilfælde læse de fag, som indgår i et sidefag gennem Åbent Universitet. Bemærk dog, at dette IKKE giver undervisningskompetence i de pågældende fag.