Organisation

Klik på links i diagrammet nedenfor, hvis du vil vide mere om fakultetets ledelse, institutter eller råd og udvalg.

Fælles enheder kan ses under diagrammet.

Fakultetets øverste ledelse er Dekanatet, som har en fakultetsadministration (fakultetssekretariatet) under sig.

Desuden findes der en række fælles enheder, som servicerer hele fakultetet:

  • Biblioteksservice (Fakultetsbiblioteket) - som ligger i Gothersgade 140
  • Bygningsdrift (Campus Service Søndre City) - samlet enhed som servicerer HUM, JUR, TEO, SAMF, folkesund og Fællesadministrationen i Nørregade
  • HR Søndre City - samlet enhed som servicerer HUM, JUR, TEO, SAMF og KU's fællesadministration inden for HR- og ph.d.-området
  • IT-service (KU-IT) - samlet enhed som servicerer alle fakulteter på KU

Ledelsesstruktur på KU

Et overblik over hvordan ledelsesstrukturen på Københavns Universitet er sat sammen kan ses i denne præsentation på engelsk (pdf-format)

Studenterinddragelse

For at give et overblik over, hvordan de studerende er inddraget, har vi lavet et diagram, som kan ses her (pdf-format):