Organisation

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er ét af seks på Københavns Universitet.

Økonomisk er fakultetet et af universitetets mindre, og filosofien er, at bevillingerne udnyttes bedst i et godt internt og eksternt samarbejde - herunder med andre højere læreanstalter.

Fakultetet er organiseret i fem institutter:

Fakultetets øverste ledelse er dekanatet, som har en fakultetsadministration (fakultetssekretariatet) under sig.

Desuden findes der en række fælles enheder, som servicerer hele fakultetet:

Organisationsdiagrammer