Dekanat

Dekanatet på SAMF består af dekanen, prodekanen og fakultetsdirektøren.

Dekanen er fakultetets leder og har det overordnede ansvar for fakultetets virksomhed.
Prodekanen repræsenterer dekanen primært i forhold til uddannelse. Fakultetsdirektøren leder fakultetssekretariatet.

Vibeke Koushede. Foto: Stine Heilmann

Dekan, professor Vibeke Koushede
Telefon: 35 32 05 11
E-mail: dekan@samf.ku.dk

PA for dekanen er Signe Bjerre Nørskov

Sara Hagemann

Prodekan for uddannelse, professor Sara Hagemann
Telefon: 24 21 04 40
E-mail: prodekan-uddannelse@samf.ku.dk

Åbent kontor alle fredage kl. 12-13

PA for prodekanen er Nanna Agerbek Christensen

Rune Heiberg Hansen. Foto: Zarko Ivetic Konstitueret fakultetsdirektør Rune Heiberg Hansen
Telefon: 35 32 51 71
Mail: rune.heiberg@samf.ku.dk