Dekanat

Dekanatet på SAMF består af dekanen, prodekanen og fakultetsdirektøren.

Dekanen er fakultetets leder og har det overordnede ansvar for fakultetets virksomhed.
Prodekanen repræsenterer dekanen primært i forhold til uddannelse. Fakultetsdirektøren leder fakultetssekretariatet.

Mikkel Vedby Rasmussen. Foto: Sara Galbiati Dekan, professor, cand.scient.pol. Mikkel Vedby Rasmussen
Mobil: 21 18 10 48
E-mail: dekan @ samf.ku.dk
Prodekan NN
Fakultetsdirektør NN

Sekretærer for dekanatet (Ledelsessekretariat): Peter Rovsing HaldMaria Fjallstein Hinnerup, Lea Rosa Kvist og Christina Westergaard Molin.