Dekanat

Dekanatet på SAMF består af dekanen, prodekanen og fakultetsdirektøren.

Dekanen er fakultetets leder og har det overordnede ansvar for fakultetets virksomhed.
Prodekanen repræsenterer dekanen primært i forhold til uddannelse. Fakultetsdirektøren leder fakultetssekretariatet.

Mikkel Vedby Rasmussen. Foto: Sara Galbiati Dekan, professor, cand.scient.pol. Mikkel Vedby Rasmussen
Mobil: 21 18 10 48
E-mail: dekan @ samf.ku.dk
Andreas de Neergaard. Foto: Joachim Rode Prodekan for uddannelse, professor, cand.scient. Andreas de Neergaard
Telefon: 353 33499
E-mail: adn @ samf.ku.dk
Tina Franck. Foto: Joachim Rode Fakultetsdirektør, cand.jur. Tina Franck
Telefon: 353 23530
E-mail: tfr @ samf.ku.dk

Sekretærer for dekanatet (Ledelsessekretariat): Peter Rovsing Hald, Anne Birgitte HansenMaria Fjallstein Hinnerup, Lea Rosa Kvist, Hanne Kristensen Rosenmejer og Morten Moesgaard Sørensen.