Kvalitetssikring på uddannelsesområdet - Det Samfundsvidenskabelige Fakultet – Københavns Universitet

Samfundsvidenskab > Om fakultetet > Kvalitetssikring

Kvalitetssikring

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet udbyder forskningsbaserede, samfundsvidenskabelige uddannelser, der tiltrækker mange højt kvalificerede ansøgere. Uddannelserne sikrer at de studerende kan opnå samfundsvidenskabelig viden, færdigheder og kompetencer på det højeste niveau, som kan anvendes til nytte for samfund, erhvervsliv og vores kandidater.

Formålet med kvalitetssikringssystemet er at sikre at Det Samfundsvidenskabelige Fakultet udbyder forskningsbaserede uddannelser på højt niveau, og løbende overvåger at kvaliteten holdes og udvikles.

Ekstra information / Sidebar

English version

English version

Fakultetets vision

"Det Samfundsvidenskabelige Fakultet skal være det førende samfundsvidenskabelige fagmiljø i Danmark og hævde sig stærkt i internationale sammenhænge og herved bidrage til Københavns Universitets målsætning om en position som et af de førende universiteter i Europa.

Dekan Troels Østergaard Sørensen

Kvalitetssikringssystemet

Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik, procedurer og retningslinjer danner rammen om fakultets kvalitetssikringssystem.

Læs om Københavns Universitets kvalitetssikringssystem her.