Kvalitetssikring

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet udbyder forskningsbaserede, samfundsvidenskabelige uddannelser, der tiltrækker mange højt kvalificerede ansøgere.

Uddannelserne sikrer at de studerende kan opnå samfundsvidenskabelig viden, færdigheder og kompetencer på det højeste niveau, som kan anvendes til nytte for samfund, erhvervsliv og vores kandidater.

Formålet med kvalitetssikringssystemet er at sikre at Det Samfundsvidenskabelige Fakultet udbyder forskningsbaserede uddannelser på højt niveau og løbende overvåger, at kvaliteten holdes og udvikles.