Evaluering af uddannelser - Godkendelse, tilsyn og regelmæssig evaluering af uddannelser og grader

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet evalueres uddannelserne og undervisningen systematisk.

Tilsyn og evaluering af hele uddannelser

I både uddannelsesredegørelsen og uddannelsesevalueringen samles systematisk op på alle de væsentligste resultater, der måtte være kommet fra forskellige initiativer, der har været i gang i løbet af året. Dekanen udarbejder årligt en DAU (Dekanens afrapportering på uddannelseskvalitet) til Rektor. Rektor melder tilbage på DAU til fakultetet. 

Tilsyn og evaluering af delelementer på uddannelserne

Ud over evalueringen af hele uddannelser, evalueres eller føres der tilsyn med enkelt elementer i uddannelserne, procedurerne for dette er:

Dialog med eksterne parter om uddannelserne

Dialogen med eksterne parter er meget vigtig, for at vi kan udvikle vores uddannelser, derfor er der udarbejdet procedure for dialog med de tre mest centrale eksterne parter.

Styring af fakultetets uddannelsesportefølje

Det er vores ansvar at sikre, at vi udbyder de samfundsvidenskabelige uddannelser og uddanner de samfundsvidenskabelige kandidater, samfundet har brug for med de kompetencer, der er brug for. De systematiske uddannelsesevalueringer og uddannelsesredegørelser bruges til at give dekanen den nødvendige information, der er behov for, for at kunne styre uddannelsesporteføljen og træffe beslutninger om eventuel lukning af uddannelser eller oprettelse af nye uddannelser. Procedurerne for lukning og oprettelse af uddannelser, kan ses her: