Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i tal – Københavns Universitet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i tal

Fakultetet har samlet omkring 420 medarbejdere (årsværk) og 175 ph.d.-studerende samt ca. 6.700 studerende, der går på én af fakultetets 6 bacheloruddannelser eller 8 kandidatuddannelser.

Fakultetet har fem institutter og en samlet omsætning på omkring 550 mio. kr.

Se flere tal for fakultetet i tabellen nedenfor. Klik på overskrifterne for at læse definitioner for de enkelte kategorier.

 Personale 2015  2016  2017

 Videnskabeligt personale (ekskl. ph.d)
 - heraf professorer
 - heraf lektorer

274
- 52
- 98
271
- 54
- 99

262
- 55
- 96

 Deltidsundervisere    73   67  66
 Administrativt personale   157  150  142
 Ph.d.-studerende  2015 2016  2017
 Antal tildelte ph.d.-grader    38  43 37
 Antal ph.d.-studerende i alt   184  175 156
 Studerende  2015  2016 2017
 Optagne studerende på bacheloruddannelsen   1150  1240  1159
 Antal færdiguddannede kandidater   796  1110  1018
 Antal studerende i alt  6820  6700  6597
 Økonomi (mio. kr.)  2015 2016  2017
 Uddannelse   150  152 151
 Forskning   260  251 249
 Formidling    17  16 13
 Myndighedsbetjening     0  0 0
 Ledelse og administration    34  31 42
 Bygninger    105  103 32
 I alt
 
- heraf eksterne midler
  566
  - 120
 553
 -
127
448
- 134

Definitioner

Personale: Opgjort i hele årsværk pr. 31/12 og er eksklusiv ansatte ph.d.-studerende. Professorer omfatter også professor MSO og gæsteprofessorer. Deltidsundervisere omfatter eksterne lektorer, undervisningsassistenter og hjælpelærere. Administrativt personale er eksklusiv driftsområdet Campus Service Søndre City samt HR Søndre City (servicentre for samfundsvidenskab, humaniora, teologi, jura og KU's fællesadministration).

Ph.d.-studerende: Opgjort pr. 31/12. Omfatter både internt og eksternt finansierede ph.d.-studerende, som er indskrevet ved fakultetet, men ikke nødvendigvis ansat ved fakultetet.

Studerende: Opgjort i antal personer pr. 1/10. Studerende omfatter personer optaget på heltidsuddannelser (bachelor- og kandidatuddannelser).
Stigningen i antal færdiguddannede kandidater i 2016 skyldes primært, at de første kandidater i fakultetets internationale kandidatuddannelser i hhv. Global Development og Security Risk Management blev færdige i 2016.

Økonomi: Regnskabstal pr. 31/12.
'Formidling': Omfatter bl.a. også Fakultetsbibliotekets aktiviteter.
'Bygninger': Omfatter i 2015 og 2016 driftsområdet for samfundsvidenskab, jura, teologi og KU's fællesadministration. I 2017 fremgår den fælles bygningsdrift ikke længere, og tallet dækker alene husleje.
'Ledelse og administration': Stigningen fra 2016 til 2017 skyldes, at det fælles HR-center HR Søndre City (fælles HR-center for samfundsvidenskab, humaniora, jura, teologi og KU's Fællesadministration) blev lagt ind under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.