Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i tal

Fakultetet har samlet omkring 400 medarbejdere (årsværk) og 165 ph.d.-studerende samt 6.665 studerende, der går på én af fakultetets 6 bacheloruddannelser eller 10 kandidatuddannelser.

Fakultetet har fem institutter og en samlet omsætning på omkring 513 mio. kr.

Se flere tal for fakultetet i tabellen nedenfor. Klik på overskrifterne for at læse definitioner for de enkelte kategorier.

Personale 2017 2018 2019

Videnskabeligt personale (ekskl. ph.d)
- heraf professorer
- heraf lektorer

262
- 55

- 96
263
- 65
- 86
270
- 66
- 89
Deltidsundervisere 66 66 62
Administrativt 142 130 138
Ph.d.-studerende 2017 2018 2019
Antal tildelte ph.d.-grader 37 58 30
Antalt ph.d.-studerende i alt 156 175 165
Studerende 2017 2018 2019
Optagne studerende på bacheloruddannelsen 1159 1134 1141
Antal færdiguddannede kandidater 1018 975 1061
Antal studerende i alt 6597 6787 6665
Økonomi (mio. kr.) 2017 2018 2019
Uddannelse 151 149 152
Forskning 249 246 255
Formidling 13 13 15
Myndighedsbetjening 0 3 8
Ledelse og administration 42 48 48
Bygninger 32 34 36

I alt
- heraf eksterne midler

487
- 134
493
- 157
513
- 154

Definitioner

Personale: Opgjort i hele årsværk pr. 31/12 og er eksklusiv ansatte ph.d.-studerende. Professorer omfatter også professor MSO og gæsteprofessorer. Deltidsundervisere omfatter eksterne lektorer, undervisningsassistenter og hjælpelærere. Administrativt personale er eksklusiv driftsområdet Campus Service Søndre City samt HR Søndre City (servicentre for samfundsvidenskab, humaniora, teologi, jura og KU's fællesadministration).

Ph.d.-studerende: Opgjort pr. 31/12. Omfatter både internt og eksternt finansierede ph.d.-studerende, som er indskrevet ved fakultetet, men ikke nødvendigvis ansat ved fakultetet.

Studerende: Opgjort i antal personer pr. 1/10. Studerende omfatter personer optaget på heltidsuddannelser (bachelor- og kandidatuddannelser).

Økonomi: Regnskabstal pr. 31/12.
'Formidling': Omfatter bl.a. også Fakultetsbibliotekets aktiviteter.
'Bygninger': Dækker alene husleje.
'Ledelse og administration': Er inkl. det fælles HR-center HR Søndre City (fælles HR-center for samfundsvidenskab, humaniora, jura, teologi og KU's Fællesadministration), som administrativt ligger under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.