Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i tal

Fakultetet har samlet omkring 435 medarbejdere (årsværk) og 140 ph.d.-studerende samt ca. 6.700 studerende, der går på én af fakultetets 6 bacheloruddannelser eller 10 kandidatuddannelser.

Fakultetet har fem institutter og en samlet omsætning på omkring 500 mio. kr.

Se flere tal for fakultetet i tabellen nedenfor. Klik på overskrifterne for at læse definitioner for de enkelte kategorier.

Personale 2018 2019 2020

Videnskabeligt personale (ekskl. ph.d)
- heraf professorer
- heraf lektorer

263
- 65

- 86
270
- 66
- 89
289
- 69
- 91
Deltidsundervisere 66 62 59
Administrativt personale 130 138 146
Ph.d.-studerende 2018 2019 2020
Antal tildelte ph.d.-grader 58 30 35
Antalt ph.d.-studerende i alt 175 165 135
Studerende 2018 2019 2020
Optagne studerende på bacheloruddannelsen 1134 1141 1131
Antal færdiguddannede kandidater 975 1061 948
Antal studerende i alt 6787 6665 6682
Økonomi (mio. kr.) 2018 2019 2020
Uddannelse 149 152 158
Forskning 246 255 254
Formidling 13 15 16
Myndighedsbetjening 0 8 6
Ledelse og administration 48 48 55
Bygninger 32 36 0

I alt
- heraf eksterne midler

493
- 157
513
- 154
489
- 158 

Definitioner

Personale: Opgjort i hele årsværk pr. 31/12 og er eksklusiv ansatte ph.d.-studerende. Professorer omfatter også professor MSO og gæsteprofessorer. Deltidsundervisere omfatter eksterne lektorer, undervisningsassistenter og hjælpelærere. Administrativt personale er eksklusiv driftsområdet Campus Service Søndre City samt HR Søndre City (servicentre for samfundsvidenskab, humaniora, teologi, jura og KU's fællesadministration).

Ph.d.-studerende: Opgjort pr. 31/12. Omfatter både internt og eksternt finansierede ph.d.-studerende, som er indskrevet ved fakultetet, men ikke nødvendigvis ansat ved fakultetet.

Studerende: Opgjort i antal personer pr. 1/10. Studerende omfatter personer optaget på heltidsuddannelser (bachelor- og kandidatuddannelser).

Økonomi: Regnskabstal pr. 31/12.
'Formidling': Omfatter bl.a. også Fakultetsbibliotekets aktiviteter.
'Bygninger': Dækker alene husleje.
'Ledelse og administration': Er inkl. det fælles HR-center HR Søndre City (fælles HR-center for samfundsvidenskab, humaniora, jura, teologi og KU's Fællesadministration), som administrativt ligger under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.