Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i tal

Fakultetet har samlet omkring 400 medarbejdere (årsværk) og 175 ph.d.-studerende samt ca. 6.700 studerende, der går på én af fakultetets 6 bacheloruddannelser eller 10 kandidatuddannelser.

Fakultetet har fem institutter og en samlet omsætning på omkring 490 mio. kr.

Se flere tal for fakultetet i tabellen nedenfor. Klik på overskrifterne for at læse definitioner for de enkelte kategorier.

Personale 2016 2017 2018

Videnskabeligt personale (ekskl. ph.d)
- heraf professorer
- heraf lektorer

271


- 54


- 99
262


- 55

- 96
263


- 65

- 86
Deltidsundervisere 67 66 66
Administrativt 150 142 130
Ph.d.-studerende 2016 2017 2018
Antal tildelte ph.d.-grader 43 37 58
Antalt ph.d.-studerende i alt 175 156 175
Studerende 2016 2017 2018
Optagne studerende på bacheloruddannelsen 1240 1159 1134
Antal færdiguddannede kandidater 1110 1018 975
Antal studerende i alt 6700 6597 6787
Økonomi (mio. kr.) 2016 2017 2018
Uddannelse 152 151 149
Forskning 251 249 249
Formidling 16 13 13
Myndighedsbetjening 0 0 0
Ledelse og administration 31 42 48
Bygninger 103 32 34

I alt
- heraf eksterne midler

553

- 127
448

- 134
493

- 157

Definitioner

Personale: Opgjort i hele årsværk pr. 31/12 og er eksklusiv ansatte ph.d.-studerende. Professorer omfatter også professor MSO og gæsteprofessorer. Deltidsundervisere omfatter eksterne lektorer, undervisningsassistenter og hjælpelærere. Administrativt personale er eksklusiv driftsområdet Campus Service Søndre City samt HR Søndre City (servicentre for samfundsvidenskab, humaniora, teologi, jura og KU's fællesadministration).

Ph.d.-studerende: Opgjort pr. 31/12. Omfatter både internt og eksternt finansierede ph.d.-studerende, som er indskrevet ved fakultetet, men ikke nødvendigvis ansat ved fakultetet.

Studerende: Opgjort i antal personer pr. 1/10. Studerende omfatter personer optaget på heltidsuddannelser (bachelor- og kandidatuddannelser).
Stigningen i antal færdiguddannede kandidater i 2016 skyldes primært, at de første kandidater i fakultetets internationale kandidatuddannelser i hhv. Global Development og Security Risk Management blev færdige i 2016.

Økonomi: Regnskabstal pr. 31/12.
'Formidling': Omfatter bl.a. også Fakultetsbibliotekets aktiviteter.
'Bygninger': Omfatter i 2015 og 2016 driftsområdet for samfundsvidenskab, jura, teologi og KU's fællesadministration. I 2017 fremgår den fælles bygningsdrift ikke længere, og tallet dækker alene husleje.
'Ledelse og administration': Stigningen fra 2016 til 2017 skyldes, at det fælles HR-center HR Søndre City (fælles HR-center for samfundsvidenskab, humaniora, jura, teologi og KU's Fællesadministration) blev lagt ind under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.