Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i tal – Københavns Universitet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i tal

Fakultetet har samlet omkring 400 medarbejdere (årsværk) og 156 ph.d.-studerende samt ca. 6.600 studerende, der går på én af fakultetets 6 bacheloruddannelser eller 8 kandidatuddannelser.

Fakultetet har fem institutter og en samlet omsætning på omkring 490 mio. kr.

Se flere tal for fakultetet i tabellen nedenfor. Klik på overskrifterne for at læse definitioner for de enkelte kategorier.

 Personale 2016  2017  2018

 Videnskabeligt personale (ekskl. ph.d)
 - heraf professorer
 - heraf lektorer

271
- 54
- 99
262
- 55
- 96

263
- 65
- 86

 Deltidsundervisere    67   66  66
 Administrativt personale 150  142  130
 Ph.d.-studerende  2016 2017  2018
 Antal tildelte ph.d.-grader    43  37 58
 Antal ph.d.-studerende i alt 175  156 175
 Studerende  2016  2017 2018
 Optagne studerende på bacheloruddannelsen   1240  1159  1134
 Antal færdiguddannede kandidater 1110  1018  975
 Antal studerende i alt  6700  6597  6787
 Økonomi (mio. kr.)  2016 2017  2018
 Uddannelse 152  151
 Forskning 251  249
 Formidling    16  13
 Myndighedsbetjening     0  0
 Ledelse og administration    31  42
 Bygninger    103  32
 I alt
 
- heraf eksterne midler
  553
  - 127
 448
 -
134


Definitioner

Personale: Opgjort i hele årsværk pr. 31/12 og er eksklusiv ansatte ph.d.-studerende. Professorer omfatter også professor MSO og gæsteprofessorer. Deltidsundervisere omfatter eksterne lektorer, undervisningsassistenter og hjælpelærere. Administrativt personale er eksklusiv driftsområdet Campus Service Søndre City samt HR Søndre City (servicentre for samfundsvidenskab, humaniora, teologi, jura og KU's fællesadministration).

Ph.d.-studerende: Opgjort pr. 31/12. Omfatter både internt og eksternt finansierede ph.d.-studerende, som er indskrevet ved fakultetet, men ikke nødvendigvis ansat ved fakultetet.

Studerende: Opgjort i antal personer pr. 1/10. Studerende omfatter personer optaget på heltidsuddannelser (bachelor- og kandidatuddannelser).
Stigningen i antal færdiguddannede kandidater i 2016 skyldes primært, at de første kandidater i fakultetets internationale kandidatuddannelser i hhv. Global Development og Security Risk Management blev færdige i 2016.

Økonomi: Regnskabstal pr. 31/12.
'Formidling': Omfatter bl.a. også Fakultetsbibliotekets aktiviteter.
'Bygninger': Omfatter i 2015 og 2016 driftsområdet for samfundsvidenskab, jura, teologi og KU's fællesadministration. I 2017 fremgår den fælles bygningsdrift ikke længere, og tallet dækker alene husleje.
'Ledelse og administration': Stigningen fra 2016 til 2017 skyldes, at det fælles HR-center HR Søndre City (fælles HR-center for samfundsvidenskab, humaniora, jura, teologi og KU's Fællesadministration) blev lagt ind under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.