Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i tal – Københavns Universitet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i tal

Fakultetet har samlet omkring 420 medarbejdere (årsværk) og 175 ph.d.-studerende samt ca. 6.700 studerende, der går på én af fakultetets 6 bacheloruddannelser eller 8 kandidatuddannelser.

Fakultetet har fem institutter og en samlet omsætning på omkring 550 mio. kr.

Se flere tal for fakultetet i tabellen nedenfor. Klik på overskrifterne for at læse definitioner for de enkelte kategorier.

 Personale 2015  2016  2017

 Videnskabeligt personale (ekskl. ph.d)
 - heraf professorer
 - heraf lektorer

274
- 52
- 98
271
- 54
- 99


260
- 55
-96

 Deltidsundervisere    73   67  66
 Administrativt personale   157  150  142
 Ph.d.-studerende  2015 2016  2017
 Antal tildelte ph.d.-grader    38  43 37
 Antal ph.d.-studerende i alt   184  175 156
 Studerende  2015  2016 2017
 Optagne studerende på bacheloruddannelsen   1150  1240  1159
 Antal færdiguddannede kandidater   796  1110  1018
 Antal studerende i alt  6820  6700  6597
 Økonomi (mio. kr.)  2015 2016  2017
 Uddannelse   150  152
 Forskning   260  251
 Formidling    17  16
 Myndighedsbetjening     0  0
 Ledelse og administration    34  31
 Bygninger    105  103
 I alt
 
- heraf eksterne midler
  566
  - 120
 553
 -
127

Definitioner

Personale: Opgjort i hele årsværk pr. 31/12 og er eksklusiv ansatte ph.d.-studerende. Professorer omfatter også professor MSO og gæsteprofessorer. Deltidsundervisere omfatter eksterne lektorer, undervisningsassistenter og hjælpelærere. Administrativt personale er eksklusiv driftsområdet Campus Service Søndre City.

Ph.d.-studerende: Opgjort pr. 31/12. Omfatter både internt og eksternt finansierede ph.d.-studerende, som er indskrevet ved fakultetet, men ikke nødvendigvis ansat ved fakultetet.

Studerende: Opgjort i antal personer pr. 1/10. Studerende omfatter personer optaget på heltidsuddannelser (bachelor- og kandidatuddannelser).
Stigningen i antal færdiguddannede kandidater i 2016 skyldes primært, at de første kandidater i fakultetets internationale kandidatuddannelser i hhv. Global Development og Security Risk Management blev færdige i 2016.

Økonomi: Regnskabstal pr. 31/12.
'Formidling': omfatter bl.a. også Fakultetsbibliotekets aktiviteter.
'Bygninger': omfatter hele Campus Service City.