Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i tal

Fakultetet har samlet omkring 630 medarbejdere (årsværk, ekskl. DVIP), 180 ph.d.-studerende samt ca. 6.600 studerende, der går på én af fakultetets 7 bacheloruddannelser eller 10 kandidatuddannelser.

Fakultetet har fem institutter og en samlet omsætning på 514 mio. kr., heraf ca. 180 mio. kr. i eksterne midler.

Se flere tal for fakultetet i tabellen nedenfor (2022-tal).

Personale (årsværk)
Videnskabeligt personale (VIP) 374
Deltidsundervisere (DVIP) 55
Administrativt personale 150
Studentermedhjælpere 40
Ph.d.-studerende
Antal tildelte ph.d.-grader 35
Antal indskrevne ph.d.-studerende i alt 178
Studerende
Optagne studerende på bacheloruddannelsen 1127
Antal færdiguddannede kandidater 1068
Antal studerende i alt 6629