Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i tal

Fakultetet har samlet omkring 435 medarbejdere (årsværk) og 140 ph.d.-studerende samt ca. 6.700 studerende, der går på én af fakultetets 6 bacheloruddannelser eller 10 kandidatuddannelser.

Fakultetet har fem institutter og en samlet omsætning på omkring 500 mio. kr.

Se flere tal for fakultetet i tabellen nedenfor. Klik på overskrifterne for at læse definitioner for de enkelte kategorier.

Personale 2019 2020 2021

Videnskabeligt personale (ekskl. ph.d)
- heraf professorer
- heraf lektorer

270
- 66

- 88
289
- 69
- 91
295
70
90
Deltidsundervisere 62 59 66
Administrativt personale 138 146 150
Ph.d.-studerende 2019 2020 2021
Antal tildelte ph.d.-grader 30 35 25
Antalt ph.d.-studerende i alt 165 135 160
Studerende 2018 2020 2021
Optagne studerende på bacheloruddannelsen 1134 1131 1170
Antal færdiguddannede kandidater 975 948 1118
Antal studerende i alt 6787 6682 6561
Økonomi (mio. kr.) 2019 2020 2021
Uddannelse 152 158 xxx
Forskning 255 254 xxx
Formidling 15 16 xxx
Myndighedsbetjening 8 6 xxx
Ledelse og administration 48 55 xxx
Bygninger 36 0 xxx

I alt
- heraf eksterne midler

513
- 154
489
- 158
xxx
xxx

Definitioner

Personale: Opgjort i hele årsværk pr. 31/12 og er eksklusiv ansatte ph.d.-studerende. Professorer omfatter også professor MSO og gæsteprofessorer. Deltidsundervisere omfatter eksterne lektorer, undervisningsassistenter og hjælpelærere. Administrativt personale er eksklusiv driftsområdet Campus Service Søndre City samt HR Søndre City (servicentre for samfundsvidenskab, humaniora, teologi, jura og KU's fællesadministration).

Ph.d.-studerende: Opgjort pr. 31/12. Omfatter både internt og eksternt finansierede ph.d.-studerende, som er indskrevet ved fakultetet, men ikke nødvendigvis ansat ved fakultetet.

Studerende: Opgjort i antal personer pr. 1/10. Studerende omfatter personer optaget på heltidsuddannelser (bachelor- og kandidatuddannelser).

Økonomi: Regnskabstal pr. 31/12.
'Formidling': Omfatter bl.a. også Fakultetsbibliotekets aktiviteter.
'Bygninger': Dækker alene husleje.
'Ledelse og administration': Er inkl. det fælles HR-center HR Søndre City (fælles HR-center for samfundsvidenskab, humaniora, jura, teologi og KU's Fællesadministration), som administrativt ligger under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.