Kvalitetssikring af undervisernes kompetencer

Undervisningen der udbydes ved det Samfundsvidenskabelige Fakultet er af høj kvalitet og er kendetegnet ved at være forskningsbaseret og pædagogisk i tilrettelæggelsen og gennemførelsen.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultets procedurer er i tråd med KU's pædagogiske udgangspunkt og pædagogiske retningslinjer. Disse kan læses her

Forskningsbaseret undervisning

På det Samfundsvidenskabelige Fakultet findes nogle stærke forskningsmiljøer, der driver undervisningen og alle videnskabeligt ansatte undervisere bruger en stor del af deres tid på forskning.

Fakultetets politik for anvendelse og kompetenceudvikling af ViP og DViP understøtter forskningsbaseringen. Læs politikken her.

Pædagogisk undervisning

Al vores undervisning skal være af pædagogisk høj kvalitet, det betyder at de studerende møder undervisere med pædagogiske og didaktiske kompetencer. Følgende understøtter dette:

For at sikre kvalitet i undervisningen er der særligt fokus under rekrutteringen på undervisernes pædagogiske kompetencer, læs mere om dette i beskrivelsen af:

På de enkelte uddannelser gennemføres også udviklingsprojekter, som har til formål at styrke undervisningskvaliteten ofte med støtte af fakultetets pædagogiske konsulenter. Det gælder eksempelvis anvendelse af IT i undervisningen og indførelse af nye undervisningsformer.

Ansvar

Dekanen har det overordnede ansvar for forskningsbaseret undervisning og for studerendes forskningskontakt. Dekanen er ansvarlig for, at de videnskabelige medarbejdere, der ansættes har de rette kompetencer og erfaringer inden for forskning og undervisning.

Institutlederen er ansvarlig for forskningsbaseringen på uddannelsen. Institutleder har ansvaret for at sikre, at underviserne bedriver forskning, der er relevant for deres undervisning. Institutlederen er ansvarlig for undervisernes kompetencer løbende vedligeholdes og udvikles. Fakultetets pædagogiske konsulenter understøtter dette arbejde.

Studieleder er ansvarlig for, at underviserne underviser inden for det område, de bedriver forskning indenfor, således at de studerende opnår den relevante forskningskontakt. Studielederne har ansvaret for at sikre, at de planlagte undervisningsaktiviteter bringer de studerende i kontakt med den relevante forskning.