Opfølgning på rektors tilbagemelding på DAU

Grundlag for proceduren

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har, som foreskrevet i Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser, denne procedure for, hvordan fakultet følger op på rektors tilbagemelding til dekanen om afrapporteringen om uddannelseskvaliteten (DAU). Proceduren beskriver, hvem og hvordan de inddrages, og hvem der har ansvaret for opfølgningen.

Proces

Deadline Ansvarlig og understøttende i parentes Opgave/handling
22. december Rektor (US) Rektor meddeler dekanerne de opfølgningspunkter, der skal afrapporteres på det efterfølgende år.
Januar Dekanen (Strategi, Analyse og Projekter og ledelsessekretariatet) Dekanatet drøfter Rektors tilbagemelding på DAU. Studielederne og institutlederne modtager Rektors tilbagemelding på dekanens afrapportering og en opdateret version af skabelonen til redegørelser og evalueringer med konkrete opfølgningspunkter i. 
15. maj Studieleder (Strategi, Analyse og Projekter) Studielederne beskriver i uddannelsesredegørelserne og uddannelsesevalueringerne, hvordan der bliver fulgt op på de dele studielederen og evt. institutlederne har været ansvarlige for i forhold til rektors tilbagemelding.
15. august Dekanen (Strategi, Analyse og Projekter) Dekanen gennemgår uddannelses-redegørelserne og -evalueringerne og vurderer om, der bliver fulgt op tilfredsstillende.
1. oktober Dekanen (Strategi, Analyse og Projekter) Dekanen beskriver i DAU, hvordan der bliver fulgt op på de dele, dekanen har været ansvarlige for i forhold til rektors tilbagemelding.

Ansvar

Dekanen er ansvarlig for opfølgningen på rektors tilbagemelding på DAU. Prodekanen for uddannelse er udførende og koordinerende.