Procedure for Erasmusaftaler og sikring af udvekslingsbalance

Formål

Formålet med proceduren for indgåelse af Erasmusaftaler og sikring af udvekslingsbalancen er:

 • at sikre at der udelukkende indgås aftaler med universiteter hvor undervisningen er af høj kvalitet og det er universiteter, som har interesse og relevans for Det Samfundsvidenskabelige Fakultets studerende og deres videre studier ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.
 • at sikre at Det Samfundsvidenskabelige Fakultet lever op til Københavns Universitets målsætning om balance i udvekslingsaftaler.

Procedure for indgåelse af Erasmusaftaler

På fakultetet indgås Erasmusaftaler i henhold til KUs retningslinjer:

Proceduren danner baggrund for monitoreringen af aftaleporteføljen. Ansvaret for indgåelse, monitorering og nedlæggelse af Erasmusaftalerne er uddelegeret til de internationale koordinatorer. Den internationale koordinator foretager den faglige vurdering af, om nye Erasmusaftale er vigtig/relevant for fagmiljøet på instituttet.

Følgende tjekliste anvender de internationale koordinatorer forud for godkendelse af Erasmusaftaler.

Tjekliste for indgåelse (og forlængelse) af Erasmusaftaler

Følgende overvejes af den internationale koordinator forud for indgåelsen af en Erasmusaftale:

Hvis der er tale om en aftale med et universitet, hvor fakultetet ikke har andre aftaler:

 • Det pågældende universitets renommé, herunder fagområdets renommé og typiske placering i rankings.
 • Universitets partnerliste, herunder fagområdets partnerliste, hvem samarbejdes der med?
 • Omfanget af kurser, niveau og studiemuligheder for instituttets studerende, herunder omfanget af undervisning på engelsk.
 • Universitetets mulighed for at servicere instituttets studerende under studieopholdet, herunder mulighed for bolig.

Hvis der er tale om en aftale, hvor fakultetet allerede har en eller flere aftaler med pågældende universitet (f.eks. inden for et andet fag, eller hvor der er tale om forlængelse af en eksisterende aftale)

 • Mobilitet og balance i eksisterende aftaler
 • Instituttets hjemvendte -studerendes evaluering af universitetet (fagligt niveau, services etc.)
 • Fakultetets vurdering af modtagne studerende fra pågældende universitet

Ansvar for Erasmusaftaler

Internationale koordinatorer

Den faglige ekspertise af og det faglige ansvar for Erasmusaftaler ligger på institutterne hos de Internationale koordinatorer – det være sig af:

 • indgåelse samt kvalitetssikring af Erasmusaftaler
 • partnerkontakt
 • opsøgende arbejde med henblik på indgåelse af nye aftaler

Procedure for monitorering af balance i udveksling inden for Erasmusaftaler

På Erasmusaftaler er der en tendens til, at der er flere der rejser ind end der er udrejsende. På fakultetet ønsker vi at gøre det mere tiltrækkende at rejse ud via Erasmusaftaler.  Derfor monitoreres balancen på Erasmus-aftaler løbende. 

Fakultetet afrapporterer årligt på balancen mellem indrejsende og udrejsende studerende på Erasmusaftaler til rektor, det indgår i fakultets afrapportering på kvalitetssikring af uddannelser.

Ansvar

De internationale koordinatorer har til ansvar at sikre, at der er balance på de enkelte aftaler indenfor den ramme, som IUS har udstukket.