Fakultetssekretariatet

Fakultetssekretariatets opgaver er først og fremmest at bistå dekanen i opgaverne med at lede fakultetet.

Sekretariatet arbejder således bl.a. med

  • fakultetets økonomiske styring og koordination,
  • fakultetets planer for strategi og udvikling,
  • sager om tildeling af akademiske grader,
  • råd- og udvalgsbetjening,
  • studieadministration og studenterserviceydelser for alle fakultetets studerende,
  • kvalitetssikring inden for uddannelsesområdet,
  • efter- og videreuddannelse,
  • opgave- og specialeskrivningsvejledning af studerende samt undervisningspædagogik (it-kurser for lærere),
  • juridisk bistand inden for bla. aftaler/kontrakter, GDPR og aktindsigt,
  • intern og ekstern kommunikation

Desuden har fakultetssekretariatet koordinerende funktioner i forhold til ændringer i reglerne for uddannelsessektoren, udviklingen af nye it-systemer samt decentralisering af arbejdsopgaver fra Fællesadministrationen til andre dele af organisationen.

Sekretariatets afdelinger

Sager vedrørende personale og rekruttering varetages i det fælles HR-center HR Søndre City.