Fakultetssekretariatet

Fakultetssekretariatets opgaver er først og fremmest at bistå dekanen i opgaverne med at lede fakultetet.

Sekretariatet arbejder således bl.a. med

  • fakultetets økonomiske styring og koordination,
  • fakultetets planer for strategi og udvikling,
  • sager om tildeling af akademiske grader, herunder forskeruddannelsen (ph.d.)
  • studieadministration og studenterserviceydelser for alle fakultetets studerende, herunder karrierevejledning
  • opgave- og specialeskrivningsvejledning af studerende samt undervisningspædagogik (it-kurser for lærere),
  • intern og ekstern kommunikation

Desuden har fakultetssekretariatet koordinerende funktioner i forhold til ændringer i reglerne for uddannelsessektoren, udviklingen af nye it-systemer samt decentralisering af arbejdsopgaver fra Fællesadministrationen til andre dele af organisationen.

Sekretariatets afdelinger

Sager vedrørende personale og rekruttering varetages i det fælles HR-center HR Søndre City.