Arbejdsmiljøudvalget på SAMF

Sidst opdateret den 1. oktober 2023.

Fra ledelsen - A-siden:

Dekan Mikkel Vedby Rasmussen (formand)
Fakultetet
Telefon: 21 18 10 48 
E-mail: dekan@samf.ku.dk

Konstitueret fakultetsdirektør Rune Heiberg Hansen
Fakultetet
Telefon: 35 32 51 71
E-mail: rune.heiberg@samf.ku.dk 

Institutadministrator Peter Flindt
Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 30 12
E-mail: peter.flindt@econ.ku.dk

Sekretariatsleder Bitten Dalsgaard
Institut for Statskundskab
Telefon: 35 33 15 83
E-mail: bda@ifs.ku.dk 

Daglig leder Fie Birkebæk
Institut for Psykologi
Telefon: 35 33 08 76
E-mail: sob@psy.ku.dk 

Institutsekretær Trine Larsen
Sociologisk Institut
Telefon: 35 32 96 44
E-mail: trine.larsen@soc.ku.dk 

Institutkoordinator Nanna Rønbjerg Christoffersen
Institut for Antropologi
Telefon: 35 33 06 47
E-mail: nac@anthro.ku.dk 

Campuschef Søren Höffner
Campus Service City
Telefon: 28 75 99 96
E-mail: soren.hoffner@hum.ku.dk

Personalechef Gitte Korsgaard
HR Søndre City
Telefon 35 33 25 26
E-mail: giko@hrsc.ku.dk

Fra medarbejderne - B-siden:

Lektor Poul Poder
Sociologisk Institut
Telefon: 35 32 39 46
E-mail: pp@soc.ku.dk

Hanne Nexø Jensen
Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 34 15
E-mail: hnj@ifs.ku.dk

Lektor Simon Westergaard Lex
Institut for Antropologi
Tlf.: 35 32 34 58
E-mail: simon.lex@anthro.ku.dk

Lektor Anders Milhøj
Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 34 54
E-mail: anders.milhoj@econ.ku.dk

Lektor Anders Petersen
Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 48 84
E-mail: anders.petersen@psy.ku.dk

Lisa Bonde Kjøller
HR-medarbejder, HR Søndre City
Telefon: 35 32 31 93 
E-mail: lbl@hrsc.ku.dk

Pædagogisk konsulent Christina Juul Jensen
Fakultetssekretariatet
Telefon: 35 32 45 38
E-mail: cjj@samf.ku.dk

Sekretær for FAMU

HR Søndre City
E-mail: hrsc@hrsc.ku.dk