Arbejdsmiljøudvalget på SAMF

Sidst opdateret den 1. oktober 2020.

Fra ledelsen - A-siden:

Dekan Mikkel Vedby Rasmussen (formand)
Fakultetssekretariatet
Tlf.: 21 18 10 48 
E-mail: dekan@samf.ku.dk

Fakultetsdirektør NN

Institutadministrator Peter Flindt
Økonomisk Institut
Tlf.: 35 32 30 12
E-mail: peter.flindt@econ.ku.dk

Institutadministrator Christine Østerskov Kastrup
Institut for Statskundskab
Tlf: 35 33 35 11
E-mail: ckastrup@ifs.ku.dk

Sekretariatsleder Charlotte Schönbeck
Institut for Psykologi
Tlf.: 35 32 48 12
E-mail: charlotte.schonbeck@psy.ku.dk

Institutadministrator Christina Holbøll
Fællesadministrationen på Antropologi og Sociologi
Tlf.: 35 32 24 66
E-mail: chol@samf.ku.dk

Projektchef Søren Höffner
Campus Service City
Tlf.: 28 75 99 96
E-mail: soren.hoffner@hum.ku.dk

Personalechef Gitte Korsgaard
HR Søndre City
Tlf: 35 33 25 26
E-mail: giko@hrsc.ku.dk

Fra medarbejderne - B-siden:

Lektor Poul Poder
Sociologisk Institut
Tlf.: 35 32 39 46
E-mail: pp@soc.ku.dk

Lektor Uffe Jakobsen
Institut for Statskundskab
Tlf.: 35 32 34 04
E-mail: uj@ifs.ku.dk

Natalie Elinor Park
Forskerservicemedarbejder
Institut for Statskundskab
Tlf.: 35 33 12 81
Mail: natalie.park@ifs.ku.dk

Lektor Hanne Overgaard Mogensen
Institut for Antropologi
Tlf.: 35 32 15 81
E-mail: hanne.mogensen@anthro.ku.dk

Tenure track adjunkt Simon Westergaard Lex
Institut for Antropologi
Tlf.: 35 32 34 58
E-mail: simon.lex@anthro.ku.dk

Lektor Anders Milhøj
Økonomisk Institut
Tlf.: 35 32 34 54
E-mail: anders.milhoj@econ.ku.dk

Adjunkt Anders Petersen
Institut for Psykologi
Tlf.: 35 32 48 84
E-mail: anders.petersen@psy.ku.dk

Forskningskonsulent Christen Artagnan Sørensen
Fællesadministrationen på Antropologi og Sociologi
Tlf.: 35 33 24 21
E-mail: cas@samf.ku.dk

Maja A. Quist
HR-medarbejder, HR Søndre City
Tlf: 35 32 27 77
Mail: maq@hrsc.ku.dk

Pædagogisk konsulent Christina Juul Jensen
Fakultetssekretariatet
Tlf.: 35 32 45 38
E-mail: cjj@samf.ku.dk

Specialkonsulent May-Britt Brændstrup
Fakultetssekretariatet
Tlf.: 35 32 35 69
E-mail: mabb@samf.ku.dk

Sekretær for FAMU

Fuldmægtig Corinn Sandhoff Pedersen
HR Søndre City
Tlf.: 35 32 39 75
E-mail: hrsc@hrsc.ku.dk