IT-udvalg

IT-udvalget (FAK-ITU) består af Administratorforum samt repræsentanter fra KU-IT.

Udvalgets opgaver er at sikre et hensigtsmæssigt samspil mellem fakultetet og KU-IT. Udvalget skal prioritere de udviklingsønsker og forslag til nye og ændrede it-services, som modtages fra fakultetets institutter og fakultetssekretariatet/FA-søjlerne. Desuden er det udvalgets opgave at sikre, at relevante informationer fra KU-IT viderebringes til fakultets/FA-medarbejdere.

Læs udvalgets kommissorium her (pdf-format).

Medlemmer

 • Fakultetsdirektør Tina Franck  (formand)
 • Institutadministrator Peter Flindt (økonomi)
 • Institutadministrator Christine Østerskov Kastrup (statskundskab)
 • Institutadministrator Christina Holbøll (sociologi og antropologi)
 • Institutadministrator Charlotte Schönbeck (psykologi)
 • Studiechef Marianne Kristensen (fakultetssekretariatet)
 • Økonomichef Maria Bjaaland Larsen (fakultetssekretariatet)
 • Sekretariatschef Peter Rovsing Hald (fakultetssekretariatet)
 • Supportchef Aage T. Andersen (City Campus IT-Support & Rådgivning: Samf & Teo, KU-IT)
 • HR-centerchef Gitte Korsgaard (HR Søndre City)
 • En eller flere repræsentanter fra KU-IT (dagsorden afgør hvem)

Referater fra udvalgets møder kan findes på IT-siderne i KUnet.

Kontakt

Lea Rosa Kvist, e-mail: lea.kvist@samf.ku.dk,  tlf. 35 32 52 03.