Etly og Jørgen Stjerngrens Fond 2018

Fonden er almenvelgørende og almennyttig og skal yde støtte til unge videnskabsmænd/kvinder i deres forskning og rejser i forbindelse hermed. Forskningen skal finde sted inden for området sygdomsbehandling og/eller inden for det samfundsvidenskabelige område.

Ansøgere skal have afsluttet en kandidatuddannelse på ansøgningstidspunktet. Der ydes kun støtte til længerevarende udlandsophold (over 3 måneder). Der ydes ikke støtte til ophold, der afsluttes inden fristens udløb.

Ansøgninger skal indeholde redegørelse for ansøgerens uddannelse og studier, det påtænkte forskningsopholds formål, budget, tidspunkt og varighed.

Ansøgere, der ikke opfylder ovennævnte kriterier, vil ikke komme i betragtning. For yderligere oplysninger se fundatsen.

Modtager man støtte fra fonden, kræves dokumentation i form af rapport efter endt ophold, som dokumenterer, at legatet er blevet brugt til det søgte formål. Hvis denne dokumentation ikke indsendes senest 2 måneder efter rejsens afslutning, vil legatet blive krævet tilbagebetalt.

Ansøgningsfristen  for 2018 var 1. oktober 2018 kl. 23:59. Vi modtager ikke yderligere ansøgninger i år. Næste mulighed for at søge fonden om et legat er 1. august 2019, med ansøgningsfrist 1. oktober 2019.

Legatet uddeles sidst på året. Fonden uddeler hvert år i december kr. 100.000-150.000. I 2017 uddelte fondsbestyrelsen således 4 legatportioner á kr. 25.000.  Alle ansøgere informeres pr. mail, når legatmodtagerne er udvalgt.

Evt. yderligere oplysninger kan fås hos:
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, KU
Ledelsessekretær Anne Birgitte Hansen – abh@samf.ku.dk