Supplering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til bachelordelen af sidefaget, kan du blive optaget på betingelse af, at du supplerer dit ansøgningsgrundlag. Læs mere om supplering her.

Du skal senest 5. juli indsende dokumentation for, at du er optaget på et suppleringskursus og hurtigst muligt herefter indsende dokumentation for, at kurset er bestået. Hvis du læser dit centrale fag på HUM eller SCIENCE, skal dokumentationen indsendes til disse fakulteter. Øvrige ansøgere skal indsende dokumentationen til SAMF Studenterservice.

Hvis du ikke består suppleringskurset før studiestart på sidefaget bortfalder din studieplads.

Er du i tvivl om reglerne, eller har du spørgsmål til dine suppleringsmuligheder, kan du kontakte studievejledningen på den uddannelse, du søger optagelse på. Find alle vores studievejledninger på SAMF Studenterservice.