Indskrivning på sidefag i økonomi

Tilvalgsuddannelsen i erhvervsøkonomi er under nedlæggelse.
Der er optaget studerende på bachelortilvalget sidste gang med start 1. september 2022.
Studerende, som allerede er optaget på enten bachelor- eller kandidattilvalget kan fortsætte på deres uddannelse uden at det påvirker dem. Studerende, som har afsluttet deres bachelortilvalg har retskrav på at blive optaget på deres kandidattilvalg indenfor de gældende frister.

Adgangskrav til bachelordelen af sidefaget

For at du kan blive indskrevet på bachelordelen af sidefaget i økonomi skal du aktuelt være optaget på et centralt fag på en bacheloruddannelse, der kan føre til undervisningskompetence på de gymnasiale uddannelser. Derudover skal du opfylde studiets adgangskrav.

Adgangskravene kan ses på Københavns Universitets centrale studievalgsside

Adgangskrav til kandidatdelen af sidefaget

For at du kan blive indskrevet på kandidatdelen af det sidefaget i økonomi, skal du opfylde følgende adgangskrav:

  • Du skal have bestået eller forvente at bestå bachelordelen af sidefaget i økonomi inden studiestart.
  • Du skal være optaget på et centralt fag på en kandidatuddannelse, der kan føre til undervisningskompetence på gymnasiale uddannelser.
    OBS: Du skal søge om indskrivning på sidefag samtidig med at du søger om optagelse på din kandidatuddannelse.

Hvis du er studerende fra Aarhus Universitet eller Syddansk Universitet, som har bestået bachelordelen af sidefaget i økonomi, kan du indskrives på kandidatdelen af sidefaget i økonomi ved Københavns Universitet, såfremt der er ledige pladser.

Kort eller langt sidefag?

Studieretningen samfundsfag ved Københavns Universitet er fagligt relateret til økonomi. Hvis du læser samfundsfag, skal du indskrives på det korte sidefag på 45 ECTS på kandidatniveau for at opnå undervisningskompentence på gymnasiale uddannelser. Hvis du læser øvrige gymnasierettede studieretninger, skal du indskrives på det lange sidefag på 75 ECTS på kandidatniveau for at opnå undervisningskompetence.