Ansøgningsprocedurer

Ansøgere med centralt fag i samfundsfag ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Gå til din uddannelsesside på KUnet > Kurser og ophold uden for instituttet > Gymnasierettet bachelortilvalg

Ansøgere fra HUM eller SCIENCE på Københavns Universitet?

Hvis du læser dit centrale fag ved HUM eller SCIENCE, skal du ansøge om indskrivning på  sidefaget i psykologi hos det fakultet, hvor du læser det centrale fag. Dette gælder både for både bachelordelen og kandidatdelen af sidefaget.

Ansøgere fra øvrige danske universiteter

Ansøgning om indskrivning på bachelordelen af sidefaget i psykologi skal indeholde følgende:

 • Udfyldt ansøgningsskema
 • Dokumentation for, at du aktuelt er indskrevet på en gymnasierettet bacheloruddannelse med plads til et sidefag
 • En forhåndsgodkendelse fra din uddannelse om, at du kan læse bachelordelen af dit sidefag i psykologi (inkl. ECTS angivelse) på Institut for Psykologi ved Københavns Universitet
 • En oversigt over allerede beståede kurser på din igangværende bacheloruddannelse
 • Dokumentation for at du opfylder de specifikke adgangskrav
  - eller
 • Dokumentation for at du vil supplere for at bestå de specifikke adgangskrav før studiestart. Dokumentation for bestået supplering skal eftersendes.

Ansøgning om indskrivning på kandidatdelen af sidefaget i psykologi skal indeholde følgende:

 • Udfyldt ansøgningsskema
 • Dokumentation for, at du har bestået eller forventer at bestå bachelordelen af sidefaget i psykologi (eller tilsvarende) før studiestart
 • Dokumentation for at du er eller før studiestart vil blive indskrevet på en gymnasierettet kandidatuddannelse med samme centrale fag som i den beståede eller igangværende bacheloruddannelse
 • En forhåndsgodkendelse fra din uddannelse om, at du kan læse kandidatdelen af dit sidefag i psykologi (inkl. ECTS angivelse) på Institut for Psykologi ved Københavns Universitet