Indskrivning på sidefag i samfundsfag

Adgangskrav til bachelordelen af sidefaget

For at du kan blive indskrevet på bachelordelen af sidefaget i samfundsfag skal du aktuelt være optaget på et centralt fag på en bacheloruddannelse, der kan føre til undervisningskompetence på de gymnasiale uddannelser. Derudover skal du opfylde studiets adgangskrav.

Adgangskravene kan ses på Københavns Universitets centrale studievalgsside.

Adgangskrav til kandidatdelen af sidefaget

For at du kan blive indskrevet på kandidatdelen af sidefaget i samfundsfag, skal du opfylde følgende adgangskrav:

  • Du skal have bestået eller forvente at bestå bachelordelen af sidefaget i samfundsfag inden studiestart.
  • Bachelordelen af sidefaget skal indeholde kurser indenfor international politik (minimum 7,5 ECTS), dansk og komparativ politik (minimum 10 ECTS), politisk teori (minimum 5 ECTS) samt samfundsvidenskabelig videnskabsteori (minimum 5 ECTS), som har givet den studerende indgående kendskab til centrale teorier indenfor feltet.
  • Følgende forudsætningskrav skal desuden være opfyldt: Matematik på B-niveau, Dansk på A-niveau, Engelsk på B-niveau, Historie, Idéhistorie, Samfundsfag eller Samtidshistorie på B-niveau.
  • Du skal være optaget på et centralt fag på en kandidatuddannelse, der kan føre til undervisningskompetence på gymnasiale uddannelser.
    OBS: Du skal søge om indskrivning på sidefag samtidig med at du søger om optagelse på din kandidatuddannelse.

Kort eller langt sidefag?

Der er ingen gymnasierettede uddannelser ved Københavns Universitet med studieretninger, som er fagligt relateret til samfundsfag. Hvis du læser ved Københavns Universitet og ønsker undervisningskompetence i samfundsfag på gymnasiale uddannelser, skal du derfor læse det lange sidefag i samfundsfag på kandidatniveau på 45+30 ECTS. For ansøgere fra øvrige danske universiteter gælder det, at såfremt dit universitet udbyder gymnasierettede uddannelser med centralt fag i hhv. psykologi og økonomi, så skal du læse det korte sidefag i samfundsfag på kandidatniveau for at opnå undervisningskompetence.