Ansøgningsprocedurer

Ansøgere fra HUM eller SCIENCE på Københavns Universitet

Hvis du læser dit centrale fag ved HUM eller SCIENCE, skal du søge om indskrivning på  sidefaget i samfundsfag hos det fakultet, hvor du læser det centrale fag. Dette gælder både for både bachelordelen og kandidatdelen af sidefaget.

Øvrige ansøgere

Ansøgning om indskrivning på bachelordelen af sidefaget i samfundsfag skal indeholde følgende:

 • Udfyldt ansøgningsskema
 • Dokumentation for, at du aktuelt er indskrevet på en gymnasierettet bacheloruddannelse med plads til et sidefag
 • En forhåndsgodkendelse fra din uddannelse om, at du kan læse bachelordelen af dit sidefag i samfundsfag (inkl. ECTS angivelse) på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet
 • En oversigt over allerede beståede kurser på din igangværende bacheloruddannelse
 • Dokumentation for at du opfylder de specifikke adgangskrav
  - eller
 • Dokumentation for at du vil supplere for at opfylde de specifikke adgangskrav før studiestart. Dokumentation for at suppleringen er bestået skal eftersendes.

Ansøgning om indskrivning på kandidatdelen af sidefaget i samfundsfag skal indeholde følgende:

 • Udfyldt ansøgningsskema
 • Dokumentation for, at du har bestået eller forventer at bestå bachelordelen af sidefaget i samfundsfag (eller tilsvarende) før studiestart
 • Dokumentation for at du er eller før studiestart vil blive indskrevet på en gymnasierettet kandidatuddannelse med samme centrale fag som i den beståede eller igangværende bacheloruddannelse
 • En forhåndsgodkendelse fra din uddannelse om, at du kan læse kandidatdelen af dit sidefag i samfundsfag (inkl. ECTS angivelse) på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet