Studieordninger

Studieordningen for hver enkelt uddannelse består af to dele: Den fælles rammestudieordning og en fagstudieordning. Rammestudieordningen gælder for alle bachelor- og kandidatuddannelser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, og den beskriver de overordnede rammer for uddannelserne, og de regler der er ens på tværs af fakultetets uddannelser. Fagstudieordningen beskriver den enkelte uddannelse og indeholder uddannelsens opbygning, kompetenceprofil fagbeskrivelser og uddannelsesspecifikke regler.

De gældende fagstudieordninger ligger på institutternes websider, hvorfor der henvises direkte til institutterne herfra.

Rammestudieordning for bachelor- og kandidatuddannelser ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Fagstudieordninger for bachelor- og kandidatuddannelser ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Bacheloruddannelser

Kandidatuddannelser

1-årige master-uddannelser

Sidefags- og tilvalgsstudieordninger