Forskning, udvikling og kommunikation

Forskning, udvikling og kommunikation udfører rådgivende opgaver for fakultetets ledelse.

Afdelingens primære opgaver er:

  • Opsøgende arbejde i forhold til fonde og udvikling af planer for forskningsansøgninger indenfor SAMF’s strategiske satsningsområder,
  • Fakultetets satsning på efter- og videreuddannelse,
  • Planlægning af events og arrangementer
  • Vidensudveksling med omverdenen
  • Intern og ekstern kommunikation, herunder web, KUnet, nyhedsbrev, pressehenvendelser, nyheder og sociale medier
  • Ledelsesbetjening og rådgivning af fakultetets Dekanat (dekan, prodekan og fakultetsdirektør)
  • Sekretariatsbistand til en række ledelses- og samarbejdsfora; bl.a. Dekanatmøder, Fakultetets Ledelsesteam, Akademisk Råd, Administratorforum og SAMF Forskningsetisk Komite samt andre udvalg på ad hoc basis
  • Høringer samt indstillinger til råd, nævn og udvalg, priser og tillidshverv
  • Implementering af og opfølgning på KU’s strategi og fakultetets målplan

Afdelingen består af tre teams med hver en teamkoordinator:

Team Kommunikation
Line (teamkoordinator), Hanne, Marie, Søren, Simon, Nanna, Sofie, Katrine

Team Partnerskab
Martin (teamkoordinator), Dorte, Amalie, Maria, Johanne, Ditte

Team Ledelse & fora
Signe (teamkoordinator), Lea, Lene

Team Jura & data
Christina (teamkoordinator), Nicoline, Gohar, Frej

Medarbejdere i afdelingen

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Bahner, Line Louise Specialkonsulent Kommunikation +4535336089 E-mail
Bang, Søren Journalist Ekstern nyhedsformidling og pressekontakt +4535332933 E-mail
Biune, Katrine Studerende +4535329210 E-mail
Braad, Dorte Fredskilde Specialkonsulent Impact og fundraising +4535324120 E-mail
Chakhoyan, Gohar Studerende   E-mail
Christensen, Frej Studerende   E-mail
Christensen, Nanna Agerbek Studerende Kommunikation, web, video, info-skærme +4535334242 E-mail
Christiansen, Lene Fuldmægtig PA for prodekan Sara Hagemann +4535334537 E-mail
Elverdam-Mattsson, Nicoline Specialkonsulent +4535333084 E-mail
Halskov, Simon Knokgaard Specialkonsulent Ekstern nyhedsformidling og pressekontakt +4535324379 E-mail
Hansen, Rune Heiberg Chefkonsulent med personaleledelse +4535325171 E-mail
Helsted-Amskov, Ditte Chefkonsulent +4535327993 E-mail
Jensen, Marie Myrhøj Kommunikationsmedarbejder Kommunikation, grafisk design, sociale medier +4535324618 E-mail
Johansen, Amalie Hyllested Fuldmægtig Partnerskaber, fundraising, events, Advisory Board +4535321636 E-mail
Knauer, Sofie Rebekka Schlüter Studerende +4535327092 E-mail
Kvist, Lea Rosa Fuldmægtig Ledelses- og udvalgsbetjening. Sekretær for Administratorforum og Akademisk Råd. Høringer og indstillinger. Prisopgaver. +4535325203 E-mail
Molin, Christina Westergaard Chefkonsulent Jura, persondata og GDPR +4535325073 E-mail
Møller, Johanne Køpfli Specialkonsulent Efter- og videreuddannelse +4535332892 E-mail
Nørskov, Signe Bjerre Specialkonsulent PA for dekan Mikkel Vedby Rasmussen +4593565529 E-mail
Ovesen, Maria Shubhra Specialkonsulent Innovation, kurser, grafisk facilitering +4535326421 E-mail
Rosenmejer, Hanne Kristensen Webmaster Webmaster (vedligehold, support og udvikling). KU-design (skabeloner, billeder, grafik). Infoskærme. IT (autorisationer og indkøb) +4535323536 E-mail
Siig, Emma Johanne Poulsen Studerende +4535323235 E-mail
Vestergaard, Martin Bukh Specialkonsulent Impact og fundraising +4535330886 E-mail