Forskning, udvikling og kommunikation

Forskning, udvikling og kommunikation udfører rådgivende opgaver for fakultetets ledelse.

Afdelingens primære opgaver er:

  • Opsøgende arbejde i forhold til fonde og udvikling af planer for forskningsansøgninger indenfor SAMF’s strategiske satsningsområder,
  • Fakultetets satsning på efter- og videreuddannelse,
  • Planlægning af events og arrangementer
  • Vidensudveksling med omverdenen
  • Intern og ekstern kommunikation, herunder web, KUnet, nyhedsbrev, pressehenvendelser, nyheder og sociale medier
  • Ledelsesbetjening og rådgivning af fakultetets Dekanat (dekan, prodekan og fakultetsdirektør)
  • Sekretariatsbistand til en række ledelses- og samarbejdsfora; bl.a. Dekanatmøder, Fakultetets Ledelsesteam, Akademisk Råd, Administratorforum og SAMF Forskningsetisk Komite samt andre udvalg på ad hoc basis
  • Høringer samt indstillinger til råd, nævn og udvalg, priser og tillidshverv
  • Implementering af og opfølgning på KU’s strategi og fakultetets målplan
  • Juridisk bistand ift. kontrakter, aftaler, aktindsigt, GDPR mv.

Afdelingen består af fire teams med hver sin faglige leder:

Team Kommunikation
Line (faglig leder), Hanne, Marie, Søren, Simon, Christopher, Katrine, Johanne, Naomi

Team Partnerskab
Dorte (faglig leder), Martin, Amalie (på barsel), Maria, Johanne, Ditte, Sara, Joanna, Laura

Team Strategi & Ledelse
Signe (faglig leder), Lea, Nanna, Emma

SAMF Legal
Christina (faglig leder), Nicoline, Christine, Gohar

Medarbejdere i afdelingen

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Bahner-Zandersen, Line Louise Chefkonsulent Faglig leder for kommunikation +4535336089 E-mail
Bang, Søren Journalist Ekstern nyhedsformidling og pressekontakt +4535332933 E-mail
Biune, Katrine Studerende +4535329210 E-mail
Braad, Dorte Fredskilde Chefkonsulent med personaleledelse Afdelingsleder. Kommunikation, stab, jura og partnerskaber. +4535324120 E-mail
Bysted, Nikolaj Studerende   E-mail
Chakhoyan, Gohar Fuldmægtig   E-mail
Christensen, Nanna Agerbek Fuldmægtig PA for prodekan for uddannelse Sara Hagemann +4535334242 E-mail
Efland, Christine Hulthin Specialkonsulent Jura, persondata og GDPR +4535328076 E-mail
Elverdam-Mattsson, Nicoline Specialkonsulent Jura, persondata og GDPR +4535333084 E-mail
Gjermandsen, Sara Dyhr Specialkonsulent Strategisk udvikling og projektledelse af indsatser relateret til trivsel, læring, inklusion og ligestilling. +4535330091 E-mail
Hagstrøm, Joanna Projektleder Events, projektstøtte og etik +4535337154 E-mail
Halskov, Simon Knokgaard Specialkonsulent Ekstern nyhedsformidling og pressekontakt. TR for AC-TAP på SAMF og HRSC +4535324379 E-mail
Helsted-Amskov, Ditte Chefkonsulent Bæredygtighed. Grøn campus. Klimasamling på SAMF +4535327993 E-mail
Ilfeldt, Christopher Emil Gersbøll Journalist Kommunikationsrådgivning +4535332324 E-mail
Jensen, Marie Myrhøj Kommunikationsmedarbejder Redaktør for SAMFs SoMe-indsats, content producer og visuel kommunikatør +4535324618 E-mail
Johansen, Amalie Hyllested Fuldmægtig Partnerskaber, fundraising, events, Advisory Board +4535321636 E-mail
Karlsen, Johanne Dahl Studerende   E-mail
Kvist, Lea Rosa Specialkonsulent Ledelses- og udvalgsbetjening. Sekretær for Administratorforum og Akademisk Råd. Høringer og indstillinger. Prisopgaver. +4535325203 E-mail
Molin, Christina Westergaard Chefkonsulent Jura, persondata og GDPR. Faglig leder for SAMF Legal +4535325073 E-mail
Mølgård, Nanna Naomi Khan Studerende   E-mail
Møller, Johanne Køpfli Specialkonsulent Efter- og videreuddannelse +4535332892 E-mail
Nørskov, Signe Bjerre Chefkonsulent PA for dekan Mikkel Vedby Rasmussen. Faglig koordinator for team Ledelse og Strategi. Sekretær for DM, FLT, Akademisk Råd og Dekanatets Dialogforum +4593565529 E-mail
Ovesen, Maria Shubhra Specialkonsulent Workshops, sparring og kurser i innovation, iværksætteri og praksisudvikling. Grafisk facilitering og fotografi. +4560777389 E-mail
Risager, Laura Elmquist Studerende +4535327295 E-mail
Rosenmejer, Hanne Kristensen Webmaster Rådgivning inden for webområdet. Intern kommunikation (nyhedsbreve, KUnet for ansatte, infoskærme, billedarkiv). Rettigheder til KU-systemer. +4535323536 E-mail
Siig, Emma Johanne Poulsen Studerende +4535323235 E-mail
Vestergaard, Martin Bukh Specialkonsulent Impact og fundraising +4535330886 E-mail