Uddannelsesservice

Uddannelsesservice udfører en række opgaver vedrørende uddannelse og betjening af studerende.

Kontorets hovedopgaver er:

 • Udviklingsopgaver og indførelse af nye regler
 • Vejledning om regler
 • Tværgående koordinering
 • Høringer om uddannelser
 • Godkendelse af studieordninger
 • Kvalitetssikring og institutionsakkreditering
 • Pædagogik og didaktik
 • Optagelse på kandidatuddannelser, ind- og udskrivning m.m.
 • Registrering og offentliggørelse af karakterer
 • Planlægning og afvikling af eksamen på uddannelserne i økonomi
 • Vejledning af danske og internationale studerende
 • Projekt- og karrierevejledning, SPS-vejledning
 • Eksamensbeviser og karakterudskrifter
 • Studieadministrative systemer Fønix/STADS/Digital Eksamen
 • Klager over eksamen
 • Ansøgning om orlov
 • Sager om eksamenssnyd
 • Engelske oversættelsesopgaver

Medarbejdere i Uddannelsesservice

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Al-Yasiri, Sura Adnan Hussein Studerende   E-mail
Andersen, Bente AC-fuldmægtig Eksamensplanlægning på økonomistudiet. Stads-kontaktperson. STÅ-ansvarlig (Stads). Opbygning af studieordninger i Stads. Regeltjekkeropgaver. +45 353-23541 E-mail
Andersen, Luise Mandrup AC-fuldmægtig Fuldmægtig +45 353-36935 E-mail
Andresen, Louis Fuglsang Studenterstudievejl.   E-mail
Baagland, Troels Claus Studieadministrativ leder Uddannelseskoordinator Statskundskab, Samfundsfag og Security Risk Management, studieordninger, tværgående samarbejde. +45 353-23368 E-mail
Bech, Andreas AC-fuldmægtig AC-Fuldmægtig, adm. af praktikpladser, forhåndsgodkendelser, optag af meritstuderende, efter- og videruddannelse, Åbent Universitet +45 353-34008 E-mail
Bramsen, Anna Marie Studiekoordinator Studievejledning, kontaktperson til Institut for Psykologi, koordination af deltidsansatte, pædagogiske tiltag +45 353-24803 E-mail
Bro, Trine Klitgaard Uddannelseschef Leder af Uddannelsesadministrationen på SAMF +45 353-31425 E-mail
Brændstrup, May-Britt Chefkonsulent Høringer. Disciplinærsager. Eksamenssnyd. Regler. Studieordninger. Klager. +45 353-23569 E-mail
Christiansen, Ida Emilie Studerende +45 353-36826 E-mail
Dyrholm, Cæcilie Reimers Studenterstudievejl.   E-mail
Fensholm, Andreas Specialkonsulent Ledelsesinformation, nøgletal og koordination af undervisning og eksamen. +45 353-23046 E-mail
Frandsen, Emma Krøner Studenterstudievejl.   E-mail
Garp, Signe Sølgaard Fuldmægtig   E-mail
Godsk, Lena Studiekoordinator Meritsager, Åben Universitet, Optag af internationale studerende +45 353-35362 E-mail
Grave, Natascha Mandana Studerende Ad hoc opgaver for Pædagogisk Center Samfundsvidenskab   E-mail
Guldberg, Nanna Studerende   E-mail
Gustafsson, Søren Axel Fuldmægtig Uddannelseskoordinator for antropologi og sociologi, Studielederforum. +45 353-31874 E-mail
Hammeken, Christina Emilie Studerende   E-mail
Hansen, Anne Birgitte Sekretær Sekretær for uddannelseschef og øvrig studieledelse. Forberedelse af større møder, workshops og seminarer, interne kommunikations- og skriveopgaver, øvrig uddannelsesadministration +45 353-34124 E-mail
Hansen, Marie Bøving Studievejleder +45 353-34376 E-mail
Hansen, Sandra Schöne Leth Fuldmægtig Uddannelseskoordinator for psykologi og koordination for undervisning og eksamen.   E-mail
Harboe, Thomas Chefkonsulent Uddannelsesledelsesudvikling, uddannelsesudvikling, pædagogisk udvikling, kursusevaluering +45 353-23587 E-mail
Holm, Ida Werliin Forskningsfuldmægtig +45 353-30212 E-mail
Holm, Kamilla Busse AC-fuldmægtig AC-fuldmægtig, ind- og udrejsende studerende, KA-optag, sekretær for aftagerpanel +45 353-24841 E-mail
Jelstrup, Fie Mette Fuldmægtig Koordinator på vejledningsområdet om optagelse, studievejledning af studerende på antropologi, psykologi og sociologi, institutkontaktperson for sociologi.   E-mail
Jensen, Alberte Vejlebo Studenterstudievejl. +45 353-28153 E-mail
Jensen, Anna Skov Studenterstudievejl. +45 353-35191 E-mail
Jensen, Christina Juul Pædagogisk konsulent 1. årspædagogik, supervision af undervisere, udvikling af undervisning, vejlednings- og undervisnings kurser, DUN bestyrelsesmedlem og arb.miljørepræsentant. +45 353-24538 E-mail
Jensen, Ida Skjold Studerende +45 353-30242 E-mail
Jensen, Maibritt AC-fuldmægtig Erhvervssamarbejde, karrieremesser, Career HUB og udvikling af karriereaktiviteter til studerende. +45 353-34479 E-mail
Kaalhauge, Julie Studieadministrativ medarbejder +45 353-23689 E-mail
Kluivers, Sandra Elizabeth Studerende   E-mail
Kolmos, Louise AC-fuldmægtig Fuldmægtig +45 353-23073 E-mail
Kraak, Hanne Studiekoordinator Undervisningsplanlægning og skemalægning, merit og dispensationssager +45 353-23435 E-mail
Kristensen, Marianne Chefkonsulent med personaleledelse Sektionsleder. +45 353-23527 E-mail
Kryger-Rump, Anna Sofie Fuldmægtig +45 353-27008 E-mail
Laursen, Jesper Birk Studenterstudievejl.   E-mail
Lehmann, Thomas Rosenberg Studerende   E-mail
Lybker, Mette Fuldmægtig +45 353-37186 E-mail
Madelung, Jannie June International koordinator Internationale opgaver, oversættelse og sprogrevision, web-redaktør, KA-optag, genindskrivning, studieskift, overflytning (ØKO og ANT). Meritankenævn +45 353-23537 E-mail
Malthesen, Tea Specialkonsulent Uddannelseskoordinator Social Data Science, kvalitetssikring, koordination af undervisningsplanlægning. +45 353-23468 E-mail
Moreÿ, Laurent Olivier Studie/eksam.medarb. +45 353-30092 E-mail
Nielsen, Laila Holmen Studieadministrativ medarbejder Samf-informationen: vejledning og studieservice. Udmeldelse. Eksamensklager + orlov: antropologi, sociologi, global development. Beviser: psykologi, statskundskab, økonomi +45 353-23688 E-mail
Olsen, Freja Brix Studenterstudievejl.   E-mail
Pedersen, Frederik Lundgaard Holst Studerende   E-mail
Pedersen, Helene Gammelmark Studerende +45 353-31316 E-mail
Pedersen, Marie Andkjær Studiekoordinator Uddannelseskoordinator Global Development, Kvalitetssikring. +45 353-31373 E-mail
Petersen, Steffen Bargum Jürgensen Fuldmægtig   E-mail
Rathje, Eva Raphael Studenterstudievejl. +45 353-32742 E-mail
Riinbæk, Cæcilie Pipper Fuldmægtig +45 353-33752 E-mail
Roed, Majken Lindgren Studieadministrativ medarbejder SAMF Studenterservice, koordinering af studenterhenvendelser og information +45 353-23310 E-mail
Rosendal, Sophie Jagd Fuldmægtig   E-mail
Rønne, Louise Trappaud Fuldmægtig Studiestart, oplæg for studerende, KUnet (uddannelsessider) +45 353-34732 E-mail
Scholl, Sofie Trappaud Studenterstudievejl.   E-mail
Secilmis, Gülcan Celik Studieadministrativ medarbejder Udmeldelse af færdige kandidater. Kandidatbeviser. Kandidatoptag og overflytning, studieskift og genindskrivning +45 353-23545 E-mail
Stenbæk, Lise Specialkonsulent Online og blended læring, supervision af adjunkter, digitalisering af uddannelse, karriere og innovation. +45 353-31406 E-mail
Stoltz, Susanne Specialkonsulent Uddannelseskoordinator økonomi, studieordninger, tværgående samarbejde. +45 353-23160 E-mail
Sørensen, Anne-Marie Sikker Sektionsleder +45 353-32403 E-mail
Sørensen, Søren Hedegaard Studie- og karrierevejleder Specialpædagogisk støtte (SPS), vejledningsstrategi, studenterrettet information om vejledning og optagelse. +45 353-24313 E-mail
Thorsen, Simone Studerende   E-mail
Thykén, Freja Ludvigsen Studenterstudievejl.   E-mail
Tybjerg, Mathias Baagø Studenterstudievejl.   E-mail
Vestergaard, Line Studenterstudievejl.   E-mail
Vianello, Frederikke Fernanda Studenterstudievejl.   E-mail
Wamberg, Mahalakshmi Liv Studerende +45 353-32408 E-mail
Wick, Peter Josef Pædagogisk konsulent Karriere, Innovation og entreprenørskab. Udvikling af kurser og universitetspædagogik. Supervision af undervisere. +45 353-31800 E-mail
Worbech, Annemette Have Fuldmægtig Internationale opgaver. KA-optag, genindskrivning, studieskift og overflytning. Udvikling og godkendelse af studieordninger +45 353-35049 E-mail
von Müllen, Rikke Lyngby Pædagogisk konsulent Koordinator for Universitetspædagogikum, kurser i undervisningspædagogik, supervision af undervisere +45 353-24534 E-mail