Økonomiafdelingen Økonomi & Analyse på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Økonomi & Analyse

Økonomi & Analyse udfører en række opgaver inden for budget- og regnskabsområdet. 

Afdelingens hovedopgaver er:

  • Budgetlægning, indtægtsprognoser og detailbudgettering for Fakultetssekretariatet og Fakultetets Fællesaktiviteter
  • Økonomistyring, herunder kvartalsindberetninger til Bestyrelsen og månedlig 'Økonomisk Ledelsesinformation'
  • Ekspedition af debitor- og kreditorfakturaer samt rejseafregninger
  • Bankopgaver for hele fakultetet
  • Regnskab, herunder årsregnskab for fakultetet, Årsrapport og Forskningsstatistik
  • Statistik, herunder personale-, økonomi-, studenter- og areal/bygningsstatistik
  • Administration af EU-projekter, samt enkelte andre bevillinger.
  • Controlling af eksterne bevillinger
  • Støtte til projektforvaltningen

Medarbejdere i Økonomi & Analyse

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Alhaddad, Sana Studerende +4535328582 E-mail
Andreassen, Elisabeth Karpf Studerende RejsUd +4535334034 E-mail
Eriksson, Karin Lund Økonomimedarbejder E-faktura, Udenlandske fakturaer, Rejs Ud +4535323011 E-mail
Falsvig, Anette Regnskabsmedarbejder E-faktura, Udenlandske fakturaer, RejsUd +4535329662 E-mail
Frederiksen, Hanne Elisabeth Projektøkonom Projektøkonomi +4535322384 E-mail
Grønborg, Bertram Studerende RejsUd +4535325536 E-mail
Guldbech, Zenia Lundager Projektøkonom Projektøkonomi +4535332308 E-mail
Hansen, Louise Kontorfunktionær E-faktura, Udenlandske fakturaer, RejsUd +4535331889 E-mail
Henriksen, Rune Franch Regnskabsmedarbejder E-faktura, Udenlandske fakturaer, RejsUd +4535323337 E-mail
Henriksen, Sannie Kristine Projektøkonom Projektøkonomi. Faglig teamkoordinator for projektøkonomerne +4535337616 E-mail
Hinnerup, Maria Fjallstein Chefkonsulent med personaleledelse Økonomichef +4535323539 E-mail
Jakobsen, Bjarke Chefkonsulent Økonomisk rådgiver og BI +4535324250 E-mail
Jensen, Marianne Kontorfunktionær E-faktura, Udenlandske fakturaer, RejsUd +4535334094 E-mail
Jensen, Søren Kristoffer Chefkonsulent Økonomisk rådgiver og budgetkoordinator +4535320306 E-mail
Johansen, Ulla Specialkonsulent Projektøkonomi +4535335843 E-mail
Madsen, Daniel Bue Specialkonsulent Økonomisk rådgiver +4535323829 E-mail
Reynolds, Kristoffer Projektøkonom Projektøkonomi   E-mail
Selvig-Hansen, Marlene Chefkonsulent Økonomisk rådgiver og teamkoordinator for regnskab +4535322064 E-mail
Tojzan, Dennis Økonomimedarbejder E-faktura, udenlandske fakturaer og RejsUd +4535327950 E-mail
Voetmann, Ann Sofie Behrens Projektøkonom Projektøkonomi +4535333253 E-mail
Wolff, Lene Strandsbjerg Chefkonsulent Økonomisk rådgiver og BI +4535336563 E-mail