Økonomiafdelingen Økonomi & Analyse på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Økonomi & Analyse

Økonomi & Analyse udfører en række opgaver inden for budget- og regnskabsområdet. 

Afdelingens hovedopgaver er:

  • Budgetlægning, indtægtsprognoser og detailbudgettering for Fakultetssekretariatet og Fakultetets Fællesaktiviteter
  • Økonomistyring, herunder kvartalsindberetninger til Bestyrelsen og månedlig 'Økonomisk Ledelsesinformation'
  • Ekspedition af debitor- og kreditorfakturaer samt rejseafregninger
  • Bankopgaver for hele fakultetet
  • Regnskab, herunder årsregnskab for fakultetet, Årsrapport og Forskningsstatistik
  • Statistik, herunder personale-, økonomi-, studenter- og areal/bygningsstatistik
  • Administration af EU-projekter, samt enkelte andre bevillinger.
  • Controlling af eksterne bevillinger
  • Støtte til projektforvaltningen

Medarbejdere i Økonomi & Analyse

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Alhaddad, Sana Studerende +4535328582 E-mail
Baumgarten, Ursula Chefkonsulent +4535323159 E-mail
Behrens, Ann Sofie Projektøkonom +4535333253 E-mail
Eriksson, Karin Lund Økonomimedarbejder E-faktura, Udenlandsk faktura, Rejs Ud +4535323011 E-mail
Falsvig, Anette Regnskabsmedarbejder Regnskabsmedarbejder +4535329662 E-mail
Frederiksen, Hanne Elisabeth Økonomimedarbejder +4535322384 E-mail
Henriksen, Rune Franch Regnskabsmedarbejder Regnskabsmedarbejder +4535323337 E-mail
Henriksen, Sannie Kristine Projektøkonom Projektøkonom +4535337616 E-mail
Hinnerup, Maria Fjallstein Chefkonsulent Økonomi- og budgetopgaver +4535323539 E-mail
Jensen, Marianne Kontorfunktionær Regnskabsmedarbejder +4535334094 E-mail
Jespersen, Barbara Ekstern +4535323355 E-mail
Johansen, Ulla Specialkonsulent +4535335843 E-mail
Juelsholt, Flemming Sture Specialkonsulent +4535329791 E-mail
Larsen, Maria Charlotte Bjaaland Økonomichef Økonomichef for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Budgetlægning, økonomistyring, statistik samt en række udvalgsposter +4535326325 E-mail
Madsen, Daniel Bue Specialkonsulent Økonomi- og budgetopgaver +4535323829 E-mail
Selvig-Hansen, Marlene Chefkonsulent +4535322064 E-mail
Staalgaard, Tim Meldal Projektøkonom +4535327194 E-mail
Thulesen, Mikkel Honoré Økonomimedarbejder Økonomimedarbejder +4535335964 E-mail
Tojzan, Dennis Kontorfunktionær +4535327950 E-mail
Wolff, Lene Strandsbjerg Chefkonsulent +4535336563 E-mail