Økonomiafdeling

Økonomiafdelingen udfører en række opgaver inden for budget- og regnskabsområdet. 

Afdelingens hovedopgaver er:

  • Budgetlægning, indtægtsprognoser og detailbudgettering for Fakultetssekretariatet og Fakultetets Fællesaktiviteter
  • Økonomistyring, herunder kvartalsindberetninger til Bestyrelsen og månedlig 'Økonomisk Ledelsesinformation'
  • Ekspedition af debitor- og kreditorfakturaer samt rejseafregninger
  • Bankopgaver for hele fakultetet
  • Regnskab, herunder årsregnskab for fakultetet, Årsrapport og Forskningsstatistik
  • Statistik, herunder personale-, økonomi-, studenter- og areal/bygningsstatistik
  • Administration af EU-projekter, samt enkelte andre bevillinger.
  • Controlling af eksterne bevillinger
  • Støtte til projektforvaltningen

Medarbejdere i Økonomiafdelingen

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Andersen, Charlotte Bøgh Økonomimedarbejder Økonomistyring, budgetlægning, økonomisk ledelsesinformation samt ad hoc-opgaver +45 353-24218 E-mail
Eriksson, Karin Lund Økonomimedarbejder E-faktura, Udenlandske faktura, Rejs Ud +45 353-23011 E-mail
Henrichsen, Ulla Boss Fuldmægtig Forvaltning af eksternt finansierede projekter samt koordinering og rådgivning +45 353-24778 E-mail
Jespersen, Barbara Økonomimedarbejder E-faktura, Udenlandske faktura, Rejs Ud +45 353-23355 E-mail
Kozuch, Tom Økonomikoordinator Bank og bogholderi. Økonomikoordination. Vejledning og undervisning i KU's økonomisystemer. +45 353-23668 E-mail
Larsen, Maria Charlotte Bjaaland Økonomichef Økonomichef for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Budgetlægning, økonomistyring, statistik samt en række udvalgsposter +45 353-26325 E-mail
Lauge-Simonsen, Jeanne Annet Økonomimedarbejder E-faktura, Udenlandske Faktura, Rejs Ud +45 353-34810 E-mail
Li, Man Yu Økonomimedarbejder Økonomistyring, budgetlægning og -kontrol samt ad hoc-opgaver +45 353-22877 E-mail
Madsen, Daniel Bue Specialkonsulent Økonomi- og budgetopgaver +45 353-23829 E-mail
Marijnissen, Thomas Specialkonsulent   E-mail
Reynolds, Kristoffer Albeck Kontorelev   E-mail