Evaluering af studieforløb

Krav om evaluering af studieforløbet

Den ph.d.-studerende skal under studiet løbende evalueres på, om han/hun følger og lever op til den individuelle ph.d.-plan. Universitetet foretager evalueringen på baggrund af en udtalelse fra hovedvejlederen, der, efter drøftelser med den ph.d.-studerende, enten skal bekræfte at arbejdet skrider tilfredsstillende frem, eller skriftligt redegøre for eventuelle nødvendige justeringer. Universitetet skal fuldt ud tage hensyn til dokumenteret sygdom, barselsperioder eller godkendt orlov.

Løbende evaluering af ph.d.-forløb ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet foretages der evaluering af alle indskrevne ph.d.-studerende i løbet af ph.d.-studieforløbet. Evalueringerne sker som følger:

For 5+3 ph.d.-studerende skal evalueringen ske, når personen har været indskrevet 10 måneder 22 måneder og 30 måneder.

For 4+4 ph.d.-studerende skal evalueringen ske, når personen har været indskrevet 10 måneder 22 måneder 34 måneder og 42 måneder.

For 3+5 ph.d.-studerende skal evalueringen ske, når personen har været indskrevet 10 måneder 22 måneder 34 måneder 46 måneder og 54 måneder. 

Påmindelsen om at evalueringen skal laves vil blive sendt til den enkelte ph.d.-studerende fra Fakultetssekretariatet. Der vil blive taget højde for ikke-studieaktive perioder i forbindelse med for eksempel barsel, længerevarende sygdom og orlov.

Selve evalueringen skal baseres på et vejledermøde og evalueringsskemaet, som udfyldes og underskrives efter mødet, og procesevalueringsskemaet, hvor den ph.d.-studerende løbende noterer alle sine aktiviteter.

Efter vejledermødet, og når evalueringsskemaet er underskrevet af den ph.d.-studerende, vejleder og ph.d.-programleder, sendes evalueringsskemaet til Fakultetssekretariatet. Yderligere oplysninger om de løbende evalueringer samt skema til brug for evalueringerne kan findes på KUnet. Samme sted findes en vejledning til oprettelse af grupperum.