Pligtarbejde

Pligtarbejdet kan bestå i undervisning af bachelor- og kandidatstuderende, arbejde som videnskabelig assistent, assistance ved opgaveretning eller tilsvarende opgaver.

Ph.d.-studerende ansat i henhold til ph.d.-overenskomsten

Pligtarbejdet, som kan være på op til sammenlagt 840 timer for hele det treårige forløb, er lagt ind som en del af arbejdsforpligtelsen og aflønningen af den ph.d.-studerende. Der er mulighed for at søge om at få nedsat arbejdsforpligtelsen, men dette indebærer en tilsvarende reduktion i lønnen (jf. 'Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om ph.d.-stipendiater').

En lønnet ph.d.-stipendiat kan ikke samtidig virke som ekstern lektor eller undervisningsassistent.

Link til Overenskomst for akademikere i staten, bilag 5, 5a, 5b 

Ph.d.-studerende med SU-stipendium

Ph.d.-studerende, der er indskrevet på 4+4 ordningen, og som derfor har et stipendium i henhold til SU-loven, skal sammenlagt de to første år have tilbudt minimum 280 timers lønnet arbejde.

Link til Overenskomst for akademikere i staten, se bilag 5b.