Undervisning og formidling

Undervisningsvirksomhed og vidensformidling

Alle ph.d.-studerende skal som en del af ph.d.-uddannelsen opnå erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for vidensformidling, der så vidt muligt er relateret til den studerendes ph.d.-projekt.

Dette krav til ph.d.-uddannelsens indhold er ikke omfangsbestemt i bekendtgørelsen og må ikke forveksles med ansatte ph.d.-stipendiaters overenskomstmæssigt fastsatte arbejdsforpligtelse, der ofte udmøntes i undervisningsopgaver. For disse ph.d.-studerendes vedkommende er det naturligt at godkende undervisning, varetaget som arbejdsforpligtelse, som opnået erfaring med undervisningsvirksomhed, men kravet om undervisningsvirksomhed og vidensformidling gælder alle ph.d.-studerende og bør omfangsmæssigt kun udgøre en begrænset del af det samlede uddannelsesindhold.

Københavns Universitet er ifølge ph.d.-bekendtgørelsen forpligtet til at tilbyde alle ph.d.-studerende et formidlingskursus samt vejledning i undervisning (jævnfør Ph.d.-bekendtgørelsens § 8, stk. 3 og 4).