Aktuelle opslag af ph.d.-stipendier

Generelle opslag
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet udbyder ph.d.-stipendier i generelle opslag to gange om året. Det ene opslag bliver offentliggjort ultimo marts/primo april med ansøgningsfrist 1. maj, og det andet offentliggøres ultimo september/primo oktober, og har ansøgningsfrist 1. november.

PhD scholarships at the Department of Sociology, University of Copenhagen. Ansøgningsfrist 15. november 2019.

Særlige ph.d.-opslag
Ud over det generelle opslag er der løbende opslag af ph.d.-stipendier inden for specifikke forskningsområder.

Ph.d-stipendie i Center for Tidlig Indsats og Familieforskning. Ansøgningsfrist 21. oktober 2019.

PhD scholarship Social Psychology/Cultural Psychology/Political Psychology at the Department of Psychology, University of Copenhagen (UCPH). Ansøgningsfrist 31. oktober 2019.

Vigtige oplysninger angående ansøgning og bilag
Før du søger anbefaler vi. at du læser vejledningen om de bilag, der skal vedhæftes ansøgningen. Du kan med fordel tjekke et eksempel på det budget, der skal vedhæftes den elektroniske ansøgning. Læs desuden Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ).