Aktuelle opslag af ph.d.-stipendier

Generelle opslag

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet udbyder ph.d.-stipendier i generelle opslag to gange om året. Det ene opslag bliver offentliggjort ultimo marts/primo april med ansøgningsfrist 1. maj, og det andet offentliggøres ultimo september/primo oktober, og har ansøgningsfrist 1. november.

Særlige ph.d.-opslag

Ud over det generelle opslag er der løbende opslag af ph.d.-stipendier inden for specifikke forskningsområder.

Alle opslag annonceres her: https://jobportal.ku.dk/phd/

Vigtige oplysninger angående ansøgning og bilag

Før du søger anbefaler vi, at du læser vejledningen om de bilag, der skal vedhæftes ansøgningen (vejledningen er på engelsk). Du kan med fordel tjekke et eksempel på det budget, der skal vedhæftes den elektroniske ansøgning (eksemplet er på engelsk). Læs desuden Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ).