Regler om eksamenssnyd og plagiering

Til de studerende

Studieleder og studienævnet har ansvar for at uddannelsen tilrettelægges sådan at de studerende får kendskab til reglerne for videnskabelig redelighed.

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet orienteres alle studerende om universitets regler vedrørende eksamenssnyd og plagiering via intranettet (Studieinformation, under venstremenupunktet Eksamen, kræver log-in). Studieadministrationerne er ansvarlige herfor.

Der er desuden udarbejdet en vejledning til ansatte. Vejledningen indeholder information om arbejdsprocesser mv. ved mistanke om snyd. Se nedenfor. Det bemærkes, at vejledningen indeholder nyttig viden for studerende der konkret er under mistanke for eksamenssnyd.

Til ansatte

Det er udarbejdet en vejledning, rettet til studieledere, undervisere og administrativt personale, som kan bruges ved mistanke om eksamenssnyd. Denne kan læses her. 

Det bemærkes, at vejledningen indeholder information, som også kan være nyttig viden for studerende.

Studie- og eksamenskontoret er ansvarlig for denne vejledning.