Studielederforum på SAMF

Studielederforum drøfter og koordinerer uddannelsesområdet på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Fakultets kvalitetssikring af uddannelser og retningslinjer på kvalitetssikringsområdet udvikles i Studielederforum og godkendes af dekanen. Monitorering og opfølgning på implementering af retningslinjer på uddannelsesområdet sker ligeledes her.

Studielederforum mødes hver måned.

Medlemmer

Studielederforum består af prodekanen for uddannelse, uddannelseschefen, en pædagogisk konsulent og fakultetets studieledere.

Kontakt

Anne Birgitte Hansen, e-mail: abh@samf.ku.dk  telefon: 3533 4124.