Studielederforum på SAMF

Studielederforum drøfter og koordinerer uddannelsesområdet på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Fakultets kvalitetssikring af uddannelser og retningslinjer på kvalitetssikringsområdet udvikles i Studielederforum og godkendes af dekanen. Monitorering og opfølgning på implementering af retningslinjer på uddannelsesområdet sker ligeledes her.

Studielederforum mødes hver måned.

Medlemmer

Studielederforum består af prodekanen for uddannelse, studiechefen, en pædagogisk konsulent og fakultetets studieledere.

Fakultetets studieledere

Institut for Antropologi

Kasper Tang Vangkilde

Institut for Psykologi

Signe Allerup Vangkilde (Psykologi)
Thor Grünbaum (Kognitions- og datavidenskab)

Institut for Statskundskab

Lars Tønder (Statskundskab/Samfundsfag)
Anders Esmark (Security Risk Management)

Sociologisk Institut

Merlin Schaeffer

Økonomisk Institut

Thomas Markussen

Global Development

John Rand

Social Data Science

Kristoffer Langkjær Albris

Kontakt

Nanna Agerbek Christensen
E-mail: agc@samf.ku.dk 
Telefon: 35 33 42 42