Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Der er nedsat et Akademisk Råd på hvert fakultet på Københavns Universitet. Akademisk Råd rådgiver dekanen om den interne fordeling af bevillinger, forskning og uddannelse samt om planer for udveksling af viden. Rådet indstiller desuden til bedømmelsesudvalg for ansøgere til faste videnskabelige stillinger, tildeler ph.d.- og doktorgrader, og udtaler sig om øvrige væsentlige akademiske forhold.

Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet består af dekanen, seks medlemmer valgt blandt det videnskabelige personale efter faglig repræsentationsopdeling på fakultetets institutter, tre valgte studerende samt tre observatører valgt blandt det teknisk-administrative personale. Prodekanerne deltager også i møderne, dog uden stemmeret.

Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har valgt dekanen som formand for en treårig periode frem til den 1. februar 2022.

Der afholdes fire ordinære møder i Akademisk Råd om året (to møder pr. semester). semester. Derudover afholdes der et  budgetseminar for Akademisk Råd og Fakultetets Samarbejdsudvalg i efteråret.

Yderligere information om Akademisk Råd

Møder i 2020

  • Torsdag den 30. januar 2020 kl. 10-11 (ekstraordinært møde)
  • Torsdag den 26. marts 2020 kl. 13.15-15.15
  • Torsdag den 18. juni 2020 kl. 13.15-15.15
  • Torsdag den 17. september 2020 kl. 13.15-15.15
  • Torsdag den 24. september 2020 kl. 16-15 (fællesmøde for Akademisk Råd og FSU)
  • Torsdag den 26. november 2020 kl. 13-15 (fælles budgetseminar for Akademisk Råd og Fakultetets Samarbejdsudvalg (FSU))
  • Torsdag den 3. december 2020 kl. 13.15-15.15