Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Der er nedsat et Akademisk Råd på hvert fakultet på Københavns Universitet. Akademisk Råd rådgiver dekanen om den interne fordeling af bevillinger, forskning og uddannelse samt om planer for udveksling af viden. Rådet indstiller desuden til bedømmelsesudvalg for ansøgere til faste videnskabelige stillinger, tildeler ph.d.- og doktorgrader, og udtaler sig om øvrige væsentlige akademiske forhold.

Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet består af dekanen, seks medlemmer valgt blandt det videnskabelige personale efter faglig repræsentationsopdeling på fakultetets institutter, tre valgte studerende samt tre observatører valgt blandt det teknisk-administrative personale. Prodekanerne deltager også i møderne, dog uden stemmeret.

Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har valgt dekanen som formand for en treårig periode frem til den 1. februar 2025.

Der afholdes mindst fire ordinære møder i Akademisk Råd om året (to møder pr. semester). Derudover afholdes der et budgetseminar for Akademisk Råd og Fakultetets Samarbejdsudvalg i efteråret.

Yderligere information om Akademisk Råd

Møder i 2022

  • Tirsdag den 18. januar 2022 kl. 11-12:30 (ekstraordinært møde)
  • Onsdag den 9. februar 2022 kl. 12.30-14.30
  • Onsdag den 30. marts 2022 kl. 9-11 
  • Tirsdag den 21. juni 2022 kl. 9.30-11.30
  • Torsdag den 23. juni 2022 kl. 11.45-12.30 (budgetseminar)
  • Torsdag den 8. september 2022 kl. 13.15-15.15
  • Mandag den 24. oktober 2022 kl. 11.00-12.30
  • Fredag den 4. november 2022 kl. 10.15-12.15
  • Fredag den 9. december 2022 kl. 9.30-11.30