Understøttelse af læring, studieliv og fysiske rammer

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet findes en række tiltag, der understøtter de studerendes læring, studieliv og de fysiske rammer for de studerende. Nedenfor beskrives centrale elementer i dette arbejde.

Undervisningsevalueringer

Der gennemføres løbende evaluering af fakultetets undervisningsaktiviteter. Læs  om undervisningsevalueringerne her.

Undervisningsmiljøvurderinger

Læs om Københavns Universitets undervisningsmiljøvurdering her. De nyeste undervisningsmiljøvurderings-rapporter kan ses på KUnet (kræver log-in) her: https://kunet.ku.dk/om-ku/temaer/studiemiljøundersøgelser/Sider/default.aspx.

SAMF-uddannelse er den understøttende enhed for undervisningsmiljøvurderinger på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek

Læs om Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek her. Administrativ understøttende enhed: SAMF Biblioteket.

Læsepladser, specialearbejdspladser og grupperum

Rundt om på CSS (Center for Sundhed og Samfund) findes en række forskellige studiearbejdspladser:

  • Specialearbejdspladser
  • Læsepladser
  • Grupperum

Læs studiearbejdspladserne på studieinformationssiderne under Campus og studieliv under Læsepladser og grupperum (KUnet kræver log-in).

Administrativ enhed: Campus Service City.

Studenterbårne initiativer

Af rent studenterbårne initiativer til sikring af de studerendes studiemiljø kan nævnes uddannelsernes forskellige caféer, festudvalg og fagråd. Se diagram over studenterinddragelse på fakultetet.

Administrativ understøttende enhed: SAMF-uddannelse, Sektion Vejledning & Studiemiljø.

Lokaler til rådighed for afholdelse af studenterbårne initiativer

Fakultetet stiller lokaler til rådighed for de studenterfaglige og eller -sociale aktiviteter, såsom hjemstavnslokaler, cafeer, foreningslokaler og lignede. De studerende har derudover mulighed for at holde studentersociale aktiviteter og fester i den fælles café på CSS kaldet "Kommunen". Kontakt Campus Service Søndre City, hvis du ønsker at låne lokaler til studenterbårne initiativer.

Administrativ enhed: Campus Service Søndre City.

Studiestart

Fakultetet har en procedure for studiestart, der skal være med til at sikre de studerende en god studiestart og et godt studieliv. Administrativ understøttende enhed: Studie- SAMF-uddannelse, Sektion Vejledning & Studiemiljø.

Internationalt studiemiljø

Fakultetet har procedure for sikring af det internationale studiemiljø, læs mere om dette her. Administrativ understøttende enhed: SAMF-uddannelse.

Ansvar

Direktionen er overordnet ansvarlig for understøttelse af de studerendes læring, studieliv og fysiske rammer. Ansvaret er uddelegeret fra dekanen, der har det øverste ansvar.