Understøttelse af læring, studieliv og fysiske rammer

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet findes en række tiltag, der understøtter de studerendes læring, studieliv og de fysiske rammer for de studerende. Nedenfor beskrives centrale elementer i dette arbejde.

Undervisningsevalueringer

Der gennemføres løbende evaluering af fakultetets undervisningsaktiviteter. Læs mere her. Administrativ understøttende enhed: Studie- og eksamenskontoret.

Undervisningsmiljøvurderinger

Undervisningsmiljøvurderinger gennemføres i universitetsregi hvert tredje år. Læs mere om Københavns Universitets undervisningsmiljøvurdering på: https://uddannelseskvalitet.ku.dk/kvalitetssikring/statistik-og-ledelsesinformation/undervisningsmiljoevurdering/. De nyeste rapporter kan ses på KUnet (kræver log-in) her: https://kunet.ku.dk/om-ku/temaer/studiemiljøundersøgelser/Sider/default.aspx.

Studie- og eksamenskontoret er den understøttende enhed for undervisningsmiljøvurderinger på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Bibliotek

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har to biblioteker: Fakultetsbiblioteket på Gothersgade 140 og CSS Studiebiblioteket i bygning 4 på CSS.

fakultetsbiblioteket er der informationsspecialister, der kan hjælpe med relevant informationssøgning og søgestrategier inden for områderne: Antropologi, politologi, psykologi, sociologi og økonomi. Der er mere end 300 forskellige slags studiepladser, f.eks. stillelæsepladser, grupperum, IT-frie zoner og loungeområder.

CSS Studiebibliotek omfatter 3 stille læsesale og en avislounge med sofagruppe. Informationen og semestersamlingerne er bemandet med informationsspecialister, der gerne vejleder.

Administrativ understøttende enhed: SAMF Biblioteket.

Læsepladser, specialearbejdspladser og grupperum

Rundt om på CSS (Center for Sundhed og Samfund) findes en række forskellige studiearbejdspladser:

  • Specialearbejdspladser
  • Læsepladser
  • PC studiepladser
  • Grupperum

Læs mere om disse studiearbejdspladser under menupunktet ’Faciliteter’ på uddannelsessiderne på KUnet (kræver log-in).

Administrativ enhed: Lokaleadministrationen.

Studenterbårne initiativer

Af rent studenterbårne initiativer til sikring af de studerendes studiemiljø kan nævnes uddannelsernes forskellige caféer, festudvalg og fagråd. De studerende har desuden nedsat SAMF-rådet, som er et samlende organ for institutternes fagråd. Se diagram over studenterinddragelse på fakultetet.

Administrativ understøttende enhed: Studie- og eksamenskontoret.

Lokaler til rådighed for afholdelse af studenterbårne initiativer

Fakultetet stiller lokaler til rådighed for de studenterfaglige og eller -sociale aktiviteter, såsom hjemstavnslokaler, cafeer, foreningslokaler og lignede. De studerende har derudover mulighed for at holde studentersociale aktiviteter og fester i den fælles café på CSS kaldet "Kommunen". Kontakt Campus Service City, hvis du ønsker at låne lokaler til studenterbårne initiativer.

Administrativ enhed: Lokaleadministrationen.

Studiestart

Fakultetet har en procedure for studiestart, der skal være med til at sikre de studerende en god studiestart og et godt studieliv. Administrativ understøttende enhed: Studie- og eksamenskontoret.

Internationalt studiemiljø

Fakultetet har procedure for sikring af det internationale studiemiljø, læs mere om dette her. Administrativ understøttende enhed: Studie- og eksamenskontoret.

Ansvar

Direktionen er overordnet ansvarlige for understøttelse af de studerendes læring, studieliv og fysiske rammer. Ansvaret er uddelegeret fra dekanen, der har det øverste ansvar.